03:44 ICT Thứ ba, 23/10/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Vì Cao Lao Hạ»Các chương trình cho quê hương

Kết quả của chương trình trồng lại những cây Đa quê hương

Kết quả bước đầu của chương trình trồng lại những cây Đa quê hương

Thư ngỏ của chương trình khôi phục lại những cây Đa quê hương

Quê hương Cao Lao Hạ kêu gọi bà con đóng góp công sức, kinh phí thực hiện "Chương trình khôi phục lại những cây Đa quê hương".

Hình ảnh cây Đa làng Hạ

Ghi chép ban đầu của anh Nguyễn Chung Quý về các cây Đa làng ta từ trước tới nay

Chương trình trồng lại những cây Đa quê hương

Những nội dung chính của chương trình trồng lại những cây Đa quê hương đã bị chặt phá trong quá khứ

Lể trao sách cho trường Tiểu học Hạ Trạch

Thông tin và hình ảnh tại buổi lễ chuyển giao sách cho thư viện trường Tiểu học xã Hạ Trạch.

Thông báo về kết quả chương trình hỗ trợ thư viện trường Tiểu học Hạ Trạch

Tổng kết bước đầu kết quả chương trình 100 đầu sách với 500 cuốn sách ủng hộ cho trường Tiểu học Hạ Trạch

Chương trình hỗ trợ thư viện trường tiểu học Hạ Trạch

Chương trình 100 đầu sách tham khảo và sách Kim đồng với 500 cuốn xây dựng thư viện trường tiểu học Hạ Trạch

  Trang trước  1, 2, 3, 4 

24 họ tộc của Làng


Họ Đặng
Trưởng Họ: Đặng Văn Luật
Họ Lê Chiêu
Trưởng Họ: Lê Chiêu Kiều
Họ Lê Quang
Trưởng Họ: Lê Quang Hoàn
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Quý Dực
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Văn Nhưỡng
Họ Lưu Công
Trưởng Họ: Lưu Văn Tri
Họ Lưu Văn
Trưởng Họ: Lưu Văn Học
Họ Lưu Quan
Trưởng Họ: Lưu Văn Lữ
Họ Nguyễn Danh
Trưởng Họ: Nguyễn Danh Rèn
Họ Nguyễn Đăng
Trưởng Họ: Nguyễn Đăng Dần
Họ Nguyễn Khắc
Trưởng Họ: Nguyễn Khắc Hợi
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nhỏ
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khoác
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Mai
Họ Nguyễn
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Hòe
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Uýnh
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nại
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khâm
Họ Nguyễn Xuân
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Nghi
Họ Nguyễn Phúc
Trưởng Họ: Nguyễn Phúc Thúy
Họ Nguyễn Ảnh
Trưởng Họ: Nguyễn Định
Họ Phan
Trưởng Họ: Phan Văn Phùng
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Quang Nhuệ
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Lợi

Kho dữ liệu

Chuyên mục diễn đàn

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image