14:33 ICT Thứ hai, 17/12/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Danh bạ Cao Lao

Danh sách đồng hương xã Hạ Trạch tại Hà Nội

Danh sách đồng hương xã Hạ Trạch tại Hà Nội

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội tính đến tháng 2 năm 2016

Danh sách Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Danh sách Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội đến cuối tháng 2/2015

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội cập nhật đến tháng 10/2014

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Quảng Trị

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Quảng Trị tính đến 15/2/2014. Bà con nào chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban liên lạc để cập nhật tiếp.

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Hà Nội tính đến ngày 10/4/2013. Bà con nào chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban liên lạc để cập nhật tiếp.

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Sài Gòn

Bà con nào đang sinh sống ở Tp Hồ Chí Minh chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban biên tập để cập nhật tiếp.

Danh sách hội đồng hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Bà con nào đang ở Hàn Quốc̣ chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban biên tập để cập nhật tiếp

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Quảng Trị

Bà con nào đang sinh sống ở Quảng Trị chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban biên tập để cập nhật tiếp.

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thị trấn nông trường Việt Trung

Bà con nào đang sinh sống ở Thị trấn Nông tưường Việt Trung chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban biên tập để cập nhật tiếp.

Danh sách con em Hạ Trạch tại Tây Nguyên

(Đăk Lăk - Gia Lai - Lâm Đồng) Bà con nào đang sinh sống ở Tây Nguyên chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban biên tập để cập nhật tiếp.

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Sài Gòn và các vùng lân cận

Danh sách cập nhật đến ngày 20/02/2011. Bà con nào đang sinh sống ở Tp. HCM và vùng phụ cận chưa có tên hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban Biên tập để cập nhật tiếp

Danh sách hội thanh niên Cao Lao Hạ tại thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách hội thanh niên Cao Lao Hạ tại thành phố Hồ Chí Minh cập nhật đến ngày 24/01/2011

Danh sách con em Hạ Trạch tại Bình Dương

Bà con nào hiện đang sống ở Bình Dương chưa có tên hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo với Ban điều hành để cập nhật tiếp.

Danh sách con em Hạ Trạch tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà con nào đang sinh sống ở BR - VT chưa có tên hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban điều hành để cập nhật tiếp

Danh sách con em Hạ Trạch tại Hà Nội

Bà con nào chưa có tên hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo với Ban điều hành để cập nhật tiếp

 

24 họ tộc của Làng


Họ Đặng
Trưởng Họ: Đặng Văn Luật
Họ Lê Chiêu
Trưởng Họ: Lê Chiêu Kiều
Họ Lê Quang
Trưởng Họ: Lê Quang Hoàn
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Quý Dực
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Văn Nhưỡng
Họ Lưu Công
Trưởng Họ: Lưu Văn Tri
Họ Lưu Văn
Trưởng Họ: Lưu Văn Học
Họ Lưu Quan
Trưởng Họ: Lưu Văn Lữ
Họ Nguyễn Danh
Trưởng Họ: Nguyễn Danh Rèn
Họ Nguyễn Đăng
Trưởng Họ: Nguyễn Đăng Dần
Họ Nguyễn Khắc
Trưởng Họ: Nguyễn Khắc Hợi
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nhỏ
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khoác
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Mai
Họ Nguyễn
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Hòe
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Uýnh
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nại
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khâm
Họ Nguyễn Xuân
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Nghi
Họ Nguyễn Phúc
Trưởng Họ: Nguyễn Phúc Thúy
Họ Nguyễn Ảnh
Trưởng Họ: Nguyễn Định
Họ Phan
Trưởng Họ: Phan Văn Phùng
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Quang Nhuệ
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Lợi

Kho dữ liệu

Chuyên mục diễn đàn

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image