01:52 ICT Thứ bảy, 19/01/2019
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Vì Cao Lao Hạ»Góp ý cho quê hương

Ý tưởng quy hoạch mương Làng Hạ

Giới thiệu ý tưởng quy hoạch hệ thống mương Hạ Trạch của tuan65kt

Vài suy nghĩ về kế thừa và phát triển kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới

Ý kiến của anh Lưu Văn Lộc về quy hoạch phát triển quê hương

Ý kiến của anh Tuan65kt về quy hoạch quê hương

Trao đổi giữa Ban biên tập và tuan65kt

Một số suy nghĩ về xây dựng nông thôn mới ở quê ta

Những ý kiến của anh Đặng Văn Quang về xây dựng nông thôn mới ở Hạ Trạch

Tư duy phát triển gắn liền với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Ý kiến của anh Nguyễn Danh Lợi về thực hiện "Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020”.

Ý kiến của ông Lưu Trọng Lân

Trong những năm qua, có rất nhiều con em của Làng ở nhiều cương vị khác nhau, với tấm lòng tâm huyết với quê hương đã có nhiều đóng góp quý báu về ý tưởng, kinh nghiệm, vật chất cho sự phát triển toàn diện của quê hương Cao Lao Hạ.

  Trang trước  1, 2 

24 họ tộc của Làng


Họ Đặng
Trưởng Họ: Đặng Văn Luật
Họ Lê Chiêu
Trưởng Họ: Lê Chiêu Kiều
Họ Lê Quang
Trưởng Họ: Lê Quang Hoàn
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Quý Dực
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Văn Nhưỡng
Họ Lưu Công
Trưởng Họ: Lưu Văn Tri
Họ Lưu Văn
Trưởng Họ: Lưu Văn Học
Họ Lưu Quan
Trưởng Họ: Lưu Văn Lữ
Họ Nguyễn Danh
Trưởng Họ: Nguyễn Danh Rèn
Họ Nguyễn Đăng
Trưởng Họ: Nguyễn Đăng Dần
Họ Nguyễn Khắc
Trưởng Họ: Nguyễn Khắc Hợi
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nhỏ
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khoác
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Mai
Họ Nguyễn
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Hòe
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Uýnh
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nại
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khâm
Họ Nguyễn Xuân
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Nghi
Họ Nguyễn Phúc
Trưởng Họ: Nguyễn Phúc Thúy
Họ Nguyễn Ảnh
Trưởng Họ: Nguyễn Định
Họ Phan
Trưởng Họ: Phan Văn Phùng
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Quang Nhuệ
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Lợi

Kho dữ liệu

Chuyên mục diễn đàn

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image