18:24 ICT Thứ hai, 10/12/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Trí tuệ và cảm xúc Cao Lao»Thơ Haiku

10 bài thơ haiku và lời bình (lần 4)

Giới thiệu 10 bài thơ haiku tiếp theo do con em làng Cao Lao Hạ sáng tác và viết lời bình luận

Chùm thơ haiku mới của thầy Lê Văn Viên

Giới thiệu chùm thơ haiku mới của thầy giáo Lê Văn Viên, Chủ tịch câu lạc bộ thơ Hương sắc Cao Lao

10 bài thơ haiku và lời bình (lần 3)

Giới thiệu 10 bài thơ haiku tiếp theo được sáng tác trong thời gian gần đây và lời bình luận của con em làng Cao Lao Hạ

Xuân bất tận

Cảm xúc của anh Lưu Văn Quỳnh về mùa xuân, về người thầy kính yêu của mình

Bóng Hạc

Bài viết về cảm nhận thơ Haiku của anh Lưu Văn Quỳnh

Vớt ánh trăng thanh

Giới thiêu tập thơ "Bốn mùa hoa" của Lưu Đức Trung

10 bài thơ haiku và lời bình (lần 2)

Giới thiệu 10 bài thơ haiku tiếp theo được sáng tác trong thời gian gần đây và lời bình luận của con em làng Cao Lao Hạ

Tiếp nhận thơ haiku ở Việt Nam

Giới thiệu khái quát về thơ haiku và quá trình tiếp nhận vào Việt Nam

10 bài thơ haiku và lời bình của con em làng Cao Lao Hạ (lần 1)

Giới thiệu 10 bài thơ haiku sáng tác trong thời gian gần đây và lời bình luận của con em làng Cao Lao Hạ

Thơ Haiku Việt

Thơ haiku Việt qua tâm sự của GS. Lưu Đức Trung

Chùm thơ haiku của thầy Lê Văn Viên

Giới thiệu chùm thơ haiku mới sáng tác của thầy giáo Lê Văn Viên

  Trang trước  1, 2 

24 họ tộc của Làng


Họ Đặng
Trưởng Họ: Đặng Văn Luật
Họ Lê Chiêu
Trưởng Họ: Lê Chiêu Kiều
Họ Lê Quang
Trưởng Họ: Lê Quang Hoàn
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Quý Dực
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Văn Nhưỡng
Họ Lưu Công
Trưởng Họ: Lưu Văn Tri
Họ Lưu Văn
Trưởng Họ: Lưu Văn Học
Họ Lưu Quan
Trưởng Họ: Lưu Văn Lữ
Họ Nguyễn Danh
Trưởng Họ: Nguyễn Danh Rèn
Họ Nguyễn Đăng
Trưởng Họ: Nguyễn Đăng Dần
Họ Nguyễn Khắc
Trưởng Họ: Nguyễn Khắc Hợi
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nhỏ
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khoác
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Mai
Họ Nguyễn
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Hòe
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Uýnh
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nại
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khâm
Họ Nguyễn Xuân
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Nghi
Họ Nguyễn Phúc
Trưởng Họ: Nguyễn Phúc Thúy
Họ Nguyễn Ảnh
Trưởng Họ: Nguyễn Định
Họ Phan
Trưởng Họ: Phan Văn Phùng
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Quang Nhuệ
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Lợi

Kho dữ liệu

Chuyên mục diễn đàn

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image