09:17 ICT Thứ ba, 11/12/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Tin tức Cao Lao Hạ»Tin các dòng Họ

Thông báo của họ Lê Chiêu ở Đồng Hới

Ban Liên lạc họ tộc Lê Chiêu tại Đồng Hới mời gặp mặt Xuân Bính Thân 2016

Thông báo của Hội đồng gia tộc Họ Lê Quang

Thông báo của Hội đồng gia tộc Họ Lê Quang

Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Công

Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Công xã Hạ Trạch

Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Nguyễn Công xã Hạ Trạch

Tin về Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Nguyễn Công xã Hạ Trạch

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ Họ Nguyễn Công làng Cao Lao Hạ

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ Họ Nguyễn Công làng Cao Lao Hạ

Một số hình ảnh nhà thờ họ Nguyễn Văn

Một số hình ảnh nhà thờ họ Nguyễn Văn làng Cao Lao Hạ do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

Lễ thượng rồng nhà thờ Họ Lê Chiêu

Tin và ảnh về lễ thượng rồng nhà thờ Họ Lê Chiêu xã Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Thư kêu gọi của họ Lê Chiêu

Thư kêu gọi của họ Lê Chiêu làng Cao Lao Hạ về việc đóng góp tu bổ, tôn tạo nhà thờ Họ

Giấy mời dự lễ khánh thành lăng mộ

Giấy mời toàn thể con cháu nội ngoại cùng bà con, bạn bè dự lễ khánh thành lăng mộ Phòng 1, Phái 2, Nánh 2 họ Lưu Quan

Cung tiến xi măng giúp các nhà thờ Họ Lê, xã Hạ Trạch

Tin về tổng công ty Phú Hoàng tài trợ một phần xi măng giúp các nhà thờ Họ Lê, xã Hạ Trạch tu sửa và xây dựng mới

Đón nhận danh hiệu anh hùng LLVTND của Trung tướng Lê Văn Tri

Tin và ảnh vê buổi đón nhận danh hiệu anh hùng LLVTND Trung tướng Lê Văn Tri tại quê nhà

Hội đồng gia tộc họ Lê Quang thông báo

Thông báo của Hội đồng gia tộc họ Lê Quang, xã Hạ Trạch về việc xây dựng lại nhà thờ Họ

Mời họp mặt con cháu họ Lưu Quan ở Hà Nội đầu xuân Ất Mùi

Thư mời họp mặt con cháu họ Lưu Quan làng Cao Lao Hạ ở Hà Nội và vùng phụ cận đầu xuân Ất Mùi 2015.

Họ tộc Lê Chiêu tại Đồng Hới gặp mặt đầu xuân

Con cháu Họ tộc Lê Chiêu tại Đồng Hới gặp mặt đầu xuân 2015

Thư mời họp mặt đầu xuân Ất Mùi

Thư mời họp mặt đầu xuân Ất Mùi của Hội bà con họ Nguyễn Đại Tộc làng Cao Lao Hạ tại Nam Bộ

Quy ước của Họ Nguyễn Đại tộc làng Cao Lao Hạ tại Nam bộ

Giới thiệu quy ước tổ chức và hoạt động của Họ Nguyễn Đại tộc làng Cao Lao Hạ tại Nam bộ

Đại hội Đại biểu Họ Lê tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Tin và ảnh về Đại hội Đại biểu Họ Lê tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Nguyễn Khắc

Tin về ảnh về Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Nguyễn Khắc xã Hạ Trạch

Ra mắt Hội đồng Họ Lê tỉnh Quảng Bình

Phóng sự về sự kiên ra mắt Hội đồng Họ Lê tỉnh Quảng Bình của tác giả Lê Chiêu Phùng

Họ Lưu Quan tổ chức Lễ phát thưởng cho các cháu

Họ Lưu Quan tổ chức lễ phát thưởng cho các cháu đạt thành tích trong học tập năm học 2013 – 2014


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang sau 

24 họ tộc của Làng


Họ Đặng
Trưởng Họ: Đặng Văn Luật
Họ Lê Chiêu
Trưởng Họ: Lê Chiêu Kiều
Họ Lê Quang
Trưởng Họ: Lê Quang Hoàn
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Quý Dực
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Văn Nhưỡng
Họ Lưu Công
Trưởng Họ: Lưu Văn Tri
Họ Lưu Văn
Trưởng Họ: Lưu Văn Học
Họ Lưu Quan
Trưởng Họ: Lưu Văn Lữ
Họ Nguyễn Danh
Trưởng Họ: Nguyễn Danh Rèn
Họ Nguyễn Đăng
Trưởng Họ: Nguyễn Đăng Dần
Họ Nguyễn Khắc
Trưởng Họ: Nguyễn Khắc Hợi
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nhỏ
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khoác
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Mai
Họ Nguyễn
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Hòe
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Uýnh
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nại
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khâm
Họ Nguyễn Xuân
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Nghi
Họ Nguyễn Phúc
Trưởng Họ: Nguyễn Phúc Thúy
Họ Nguyễn Ảnh
Trưởng Họ: Nguyễn Định
Họ Phan
Trưởng Họ: Phan Văn Phùng
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Quang Nhuệ
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Lợi

Kho dữ liệu

Chuyên mục diễn đàn

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image