03:07 ICT Thứ sáu, 19/01/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Tin tức Cao Lao Hạ»Tin đồng hương

Mời họp đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Thư mời họp đầu xuận Giáp Ngọ 2014 của đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội và vùng lân cận

Thông báo của Ban Liên Lạc Đồng Hương Cao Lao Hạ tại Tp.HCM và vùng phụ cận

Thông báo của Ban Liên Lạc Đồng Hương Cao Lao Hạ tại Tp.HCM và vùng phụ cận về Lễ cúng rằm tháng Giêng và họp mặt đầu xuân năm 2014.

Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới đầu xuân Giáp Ngọ 2014

Mời họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014 của Hội đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới

Quy ước của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Quảng Trị

Hội đồng hương Hạ Trạch tại Quảng Trị gặp mặt đầu xuân và ban hành Quy ước của Hội đồng hương

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Danh sách và địa chỉ đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội, số liệu tính đến ngày 10/4/2013

Thăm và chúc tết bà con Hạ Trạch tại Đồng Hới.

Ban liên lạc Hội đồng hương Hạ trạch tại Đồng Hới thăm và chúc tết một số gia đình bà con tại Đồng Hới

Quỹ của Hội Thanh Niên Cao Lao Hạ tại Tp.HCM

Thu chi của Quỹ hội thanh niên Cao Lao Hạ

Quỹ Hội đồng hương Hà Nội

Thu chi năm 2013 của quỹ hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Quyên góp của Hội TN Cao Lao tại Tp. HCM

Danh sách đóng góp ủng hộ khắc phục bão lụt của Hội thanh niên Cao Lao tại Tp. Hồ Chí Minh

Thông báo mời gặp mặt cuối năm

Thông báo mời gặp mặt cuối năm của hội Hội Thanh Niên Cao Lao Hạ Tại Tp.HCM

Hình ảnh mừng ngày nhà giáo Việt Nam của trường THPT Đào Duy Từ

Hình ảnh mừng ngày nhà giáo Việt Nam của trường THPT Đào Duy Từ do anh Lưu Văn Thắng, người Cao Lao Hạ thành lập và trực tiếp làm hiệu trưởng

Thăm nhà thơ "Bên nước Rào Nan" nơi vùng rốn lũ

Thăm chị Lê Thị Hường, tác giả bài thơ "Bên nước Rào Nan" những ngày sau lũ.

Tổng Công ty Cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí hỗ trợ xã Hạ Trạch và xã Lê Hóa

Tổng Công ty Cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí hỗ trợ xã Hạ Trạch và xã Lê Hóa khăc phục hậu quả cơn bão số 10 năm 2013

Những hỗ trợ cho quê hương khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Thông tin ban đầu về những hỗ trợ vật chất và tinh thần của các tổ chức và cá nhân giúp quê hương Cao Lao Hạ khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Tổn thất của bà con Hạ Trạch tại Đồng Hới

Bảo số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của bà con quê hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

Thư của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Kêu gọi Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội và các tỉnh lân cận ủng hộ quê nhà bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Thư của đồng hương Hạ Trạch tại Tp, HCM

Thư của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Tp. Hồ Chí Minh kêu gọi ủng hộ quê hương khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tấm lòng của nhân dân đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hình ảnh lễ chùa Cao Lao Tự năm 2013

Hình ảnh bà con Cao Lao Hạ ở thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận lễ chùa Cao Lao Tự năm 2013 của tác giả Lê Mạnh Hùng


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Trang sau 

24 họ tộc của Làng


Họ Đặng
Trưởng Họ: Đặng Văn Luật
Họ Lê Chiêu
Trưởng Họ: Lê Chiêu Kiều
Họ Lê Quang
Trưởng Họ: Lê Quang Hoàn
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Quý Dực
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Văn Nhưỡng
Họ Lưu Công
Trưởng Họ: Lưu Văn Tri
Họ Lưu Văn
Trưởng Họ: Lưu Văn Học
Họ Lưu Quan
Trưởng Họ: Lưu Văn Lữ
Họ Nguyễn Danh
Trưởng Họ: Nguyễn Danh Rèn
Họ Nguyễn Đăng
Trưởng Họ: Nguyễn Đăng Dần
Họ Nguyễn Khắc
Trưởng Họ: Nguyễn Khắc Hợi
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nhỏ
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khoác
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Mai
Họ Nguyễn
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Hòe
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Uýnh
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nại
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khâm
Họ Nguyễn Xuân
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Nghi
Họ Nguyễn Phúc
Trưởng Họ: Nguyễn Phúc Thúy
Họ Nguyễn Ảnh
Trưởng Họ: Nguyễn Định
Họ Phan
Trưởng Họ: Phan Văn Phùng
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Quang Nhuệ
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Lợi

Kho dữ liệu

Chuyên mục diễn đàn

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image