02:33 ICT Thứ ba, 23/10/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Tin tức Cao Lao Hạ»Tin quê nhà

Thư của Cấp ủy và Ban công tác mặt trận Thôn 7

Thứ bảy - 23/12/2017 15:42
Thư của Cấp ủy và Ban công tác mặt trận Thôn 7 xã Hạ Trạch

.

DANH SÁCH ỦNG HỘ (Tiếp theo)

 


16. Anh Lê Chiêu Dĩnh, Sài Gòn: 1.000.000đ

17. Anh Nguyễn Viết Xuân, Xóm 20: 200.000đ

18. Anh Nguyễn Minh Hóa, Xóm 20B: 200.000đ

19. Gđ Anh Lưu Văn Ngô, Xóm 19: 500.000đ

20. GĐ Anh Lê Thanh Thủy, Xóm 19: 200.000đ

21 GĐ Anh Nguyễn Văn Bình (Thủy), Xóm 17: 500.000đ

22. Anh Lưu Văn Bường Xóm, 16B: 100.000đ

23. Anh Lê Văn Thống, Xóm 17: 100.000đ

24. GĐ Anh Trương Văn Đức, Xóm 20: 500.000đ

25. Chị Nguyễn Thị Thủy (VL), Xóm 20: 200.000đ

26. Anh Lê Chiêu Nhân, Xóm 20: 200.000đ

27. GĐ Bà Nguyễn Thị Tuần, Hà Nội: 2.000.000đ

28. Quỹ caolaoha.com: 500.000đ

29. Anh Lưu Đức Sáu, TP. Đồng Hới: 1.000.000đ

30. Anh Lưu Đức Sô, Xóm 19: 200.000đ

31. Anh Lưu Đức Thành, Xóm 19: 200.000đ

32. Anh Lưu Văn Việt, Xóm 20: 200.000đ

33. Anh Nguyễn Hữu Bình, Xóm 20B: 200.000đ

34. Anh Đặng Văn Tường, Xóm 18: 500.000đ

35. Chị Nguyễn Thị Tuyết (Sơn), Xóm 19: 200.000đ

36. Anh Lưu Trọng Trương, Xóm 20B: 100.000đ

37. Anh Trần Quang Sáu (Hồng), Xóm 19: 300.000đ

38. Anh Nguyễn Xuân Hòa (Liệu), Xóm phà: 200.000đ

39. Anh Lưu Quý Trung, Tp Vũng Tàu: 1.000.000đ

40. Anh Lưu Tiến Dũng, A Lưới, Huế: 1.000.000đ

41. GĐ Lê Văn Vĩnh, Xóm 19: 300.000đ

42. GĐ Lê Văn Dĩnh, Xóm 20: 200.000đ

43. Anh Lưu Văn Phúc, Xóm 18: 500.000đ

44. GĐ Lưu Quý Thông, Đồng Hới: 2.000.000đ

45. Anh Lưu Văn Linh, Xóm 20B: 500.000đ

46. Anh Lê Anh Tuấn, Xóm 19: 200.000đ

47. GĐ Lê Văn Thái, Hà Nội: 2.000.000đ

48. GĐ Nguyễn Danh Lợi, Hà Nội: 1.000.000đ

49. GĐ Lê Thanh Thủy, Xóm 17: 500.000đ

50. Quỹ tín dụng nhân dân Hạ Trạch: 1.000.000đ

51. Anh Nguyễn Văn Bé, Quỹ tín dụng: 200.000đ

52. Chị Lưu Thị Hằng, Quỹ tín dụng: 200.000đ

53. GĐ anh chị Thành - Nguyệt, Xóm 20: 3.000.000đ

54. Anh Nguyễn Xuân Hạnh, Xóm phà: 500.000đ

55. Anh Nguyễn Lê Hữu Nghĩa, Xóm 20: 200.000đ

56. Anh Lê Duy Phong (con mệ Hưng): 300.000đ

57. Anh Trần Thăng Long (con mệ Liệu): 100.000đ

58. Anh Trần Chiến Hữu, xóm 18: 200.000đ

59. Chị Nguyễn Thị Hưng, Xóm 20: 200.000đ

60. Anh Lê Duy Cảnh, xóm 18: 100.000đ

61. Anh Lê Chiêu Kình, xóm 20B: 500.000đ

62. Anh Nguyễn Văn Trung, Hà Nội: 1.000.000đ

63. Anh Lê Trọng Huấn, Đồng Hới: 1.000.000đ

64. GĐ anh chị Hà - Thắm, Tp.HCM: 1.000.000đ

65. GĐ thầy Sơn - cô Phúc, xóm 16: 200.000đ

66. Anh Lưu Quốc Tuấn (con Thầy Sơn), Đồng Hới: 300.000đ

67. Anh Lưu Văn Quyền (con ông Bê): 300.000đ

68. Anh Trần Quang Sơn, xóm phà: 100.000đ

69. Anh Lê Chiêu Thành (con rể ông Tầm): 300.000đ

70. Anh Lê Quang Nghĩa (con ông Ân): 200.000đ

 

 

Tổng số: 40.400.000đ (bốn mươi triệu bốn trăm ngàn đồng)

Tác giả bài viết: Lê Chung Anh

Từ khóa: Thôn 7
Quỹ caolaoha.com- - 23/12/2017 16:36
Hưởng ứng thư kêu gọi của Cấp ủy và Ban công tác mặt trận Thôn 7 xã Hạ Trạch, quỹ caolaoha.com xin ủng hộ 500.000đ (năm trăm ngàn đồng). Số tiền trên quỹ sẽ chuyển đến anh Lê Chung Anh trong thời gian sớm nhất. Chúc công trình sớm hoàn thành
Lê Chung Anh- - 25/12/2017 14:04
DANH SÁCH ỦNG HỘ TIẾP THEO:
16. Anh: Lê Chiêu Dĩnh Sài Gòn 1.000.000
17. Anh: Nguyễn Viết Xuân Xóm 20 200.000
18. Anh: Nguyễn Minh Hóa Xóm 20B 200.000
19. Gđ Anh: Lưu Văn Ngô Xóm 19 500.000
20. GĐ Anh: Lê Thanh Thủy Xóm 19 200.000
21 GĐ Anh: Nguyễn Văn Bình (Thủy) Xóm 17 500.000
22. Anh: Lưu Văn Bường Xóm 16B 100.000
23. Anh: Lê Văn Thống Xóm 17 100.000
24. GĐ Anh: Trương Văn Đức Xóm 20 500.000
25. Chị: Nguyễn Thị Thủy(VL) Xóm 20 200.000
26. Anh: Lê Chiêu Nhân Xóm 20 200.000
27. GĐ Bà: Nguyễn Thị Tuần (Mẹ anh Lưu Đức Hải, Tổng biên tập trang caolaoha.com) 2.000.000
28. Quỹ caolaoha.com 500.000
29. Anh: Lưu Đức Sáu TP. Đồng Hới 1.000.000
30. Anh: Lưu Đức Sô Xóm 19 200.000
31. Anh: Lưu Đức Thành Xóm 19 200.000
32. Anh: Lưu Văn Việt Xóm 20 200.000
33. Anh: Nguyễn Hữu Bình Xóm 20B 200.000
34. Anh: Đặng Văn Tường Xóm 18 500.000
35. Chị: Nguyễn Thị Tuyết (Sơn) Xóm 19 200.000
36. Anh: Lưu Trọng Trương Xóm 20B 100.000
37. Anh: Trần Quang Sáu (Hồng) Xóm 19 300.000
38. Anh: Nguyễn Xuân Hòa(Liệu) Xóm phà 200.000
Thay mặt Cấp uỷ, Ban CTMT thôn 7 xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các gia đình và cá nhân. Chúc tất cả mọi người mạnh khoẻ, hạnh phúc!
Bí thư Chi bộ
Lê Chung Anh
Lưu Quý Thông- - 26/12/2017 07:43
Hưởng ứng thư kêu gọi của Cấp ủy và Ban công tác mặt trận Thôn 7 xã Hạ Trạch, GĐ Lưu Quý Thông - Ngô Thị Cúc (Đồng Hới) xin ủng hộ 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẳn). Chúc công trình sớm hoàn thành.
Nguyễn Danh Lợi- - 26/12/2017 16:28
Hưởng ứng thư kêu gọi của Cấp ủy và Ban công tác mặt trận Thôn 7 xã Hạ Trạch, gia đình Nguyễn Danh Lợi- Hà Nội (con mệ Thắng thôn 7) xin đóng góp 1.000.000 (Một triệu đồng).
Lê Chung Anh- - 27/12/2017 19:10
DANH SÁCH ỦNG HỘ TIẾP THEO
39. Anh: Lưu Quý Trung (Con ông Tầm) TP. Vũng Tàu 1.000.000
40.Anh: Lưu Tiến Dũng (Con ông Tầm) TT. A Lưới – Huế 1.000.000
41.GĐ Anh: Lê Văn Vĩnh Xóm 19 300.000
42. GĐ Anh: Lê Văn Dĩnh Xóm 20 200.000
43. Anh: Lưu Văn Phúc Xóm 18 500.000
44. GĐ Anh: Lưu Quý Thông TP. Đồng Hới 2.000.000
45. Anh: Lưu Văn Linh Xóm 20B 500.000
46. Anh: Lê Anh Tuấn Xóm 19 200.000
47. GĐ Anh: Lê Văn Thái Hà Nội 2.000.000
48. GĐ Anh: Nguyễn Danh Lợi Hà Nội 1.000.000
49. GĐ Chị : Lê Thị Thanh Thủy Xóm 17 500.000
Thay mặt Cấp ủy, Ban CTMT thôn 7 xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các gia đình và cá nhân. Chúc tất cả bà con mạnh khỏe, hạnh phúc!
Bí thư Chi bộ
Lê Chung Anh
1, 2  Trang sau
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image