21:24 ICT Thứ hai, 17/12/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Tin tức Cao Lao Hạ»Tin quê nhà

Thư kêu gọi tôn tạo công trình tâm linh

Thứ năm - 05/05/2016 06:00
Thư kêu gọi của UBND và UBMTTQ xã Hạ Trạch về việc đóng góp tôn tạo công trình tâm linh của làng Cao Lao Hạ.

 

Một số hình ảnh về tôn tạo Cồn Cui do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách tập thể và cá nhân ủng hộ chương trình

(cập nhật liên tục)

 

1. Hội ĐH Hạ Trạch tại Tp.HCM: 5.000.000đ (đã nhận)

2. Quỹ caolaoha.com: 500.000đ (đã nhận)

3. Hội ĐH Hạ Trạch tại Hà Nội: 5.000.000đ (đã nhận)

4. Anh Nguyễn Danh Lợi, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nhận)

5. GĐ Bác Lưu Đức Hồng, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nhận)

6. Anh Lưu Đức Khương, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nhận)

7. Chị Lưu Thị Hoa, Quảng Trị: 500.000đ (đã nhận)

8. GĐ Nguyễn Văn Hùng - Huệ, Hà Nội: 500.000đ (đã nhận)

9. Anh Lê Chiêu Dũng, CH Áo: 3.000.000đ (đã nhận)

10. Anh Lưu Văn Tác, Chủ tịch UBND xã: 500.000đ (đã nhận)

11. Anh Lê Quang Nho, Bí thư ĐU xã: 500.000đ (đã nhận)

12. Chị Lưu Thị Kim Chung, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nhận)

13. Anh Nguyễn Văn Bính, Hà Nội: 500.000đ (đã nhận)

14. GĐ Anh Lê Quang Công, thôn 2: 2.000.000đ (đã nhận)

15. GĐ Anh Nguyễn Quốc Tuấn, An Cựu, Huế: 5.000.000đ (đã nhận)

16. GĐ Anh Lê Anh Đức, An Cựu, Huế: 5.000.000đ (đã nhận)

17. GĐ Anh Nguyễn Văn Hải, An Cựu, Huế: 1.000.000đ (đã nhận)

18. GĐ Thanh Thảo, Gò Vấp, Tp. HCM: 300.000đ (đã nhận)

19. GĐ anh Lưu Quý Thông, Tp. Đồng Hới: 1.000.000đ (đã nhận)

20. GĐ anh Lưu Quang Vinh, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nhận)

21. Lưu Văn Thái, Tp. HCM: 1.000.000đ (đã nhận)

22. Nguyễn Hữu Định, Tp. Đồng Hới: 1.000.000đ (đã nhận)

23. Lưu Đức Ngọc - Thương, TP. Đồng Hới: 500.000đ (đã nhận)

24. Lê Chiêu Chung, TPpĐồng Hới: 500.000đ (đã nhận)

25. Lê Chiệu Thịnh, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nhận)

26. Lê Chiêu Lĩnh, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nhận)

27. Lê Chiêu Phùng, Tp. Đổng Hới: 200.000đ (đã nhận)

28. Lê Chiêu Tương, Tp. Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

29. Lê Quang Nhân, Tp. Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

30. Lưu Đức Hùng, Tp. Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

31. Nguyễn Xuân Tình, xóm 18: 200.000đ (đã nhận)

32. Gia đình Thành Nguyệt - Thôn 7: 1.000.000đ (đã nhận)

33. Gia đình Hiếu Thuỷ - Thôn 7: 100.000đ (đã nhận)

34. Gia đình ông Trần Hồng Nguyên - Hoàn Lão: 500.000đ (đã nhận)

35. Gia đình Ông Nguyễn Văn Khởi - Đồng Hới: 100.000đ (đã nhận)

36. Bà Nguyễn Thị Thuý Nga - Thôn 9: 200.000đ (đã nhận)

37. Ông Lê Quang Công - Thôn 2: 1.000.000đ (đã nhận)

38. Gia đình ông Nguyễn Hữu Định - Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

39. Gia đình Mệ Trúc - Thôn 9: 100.000đ (đã nhận)

40. Ông Lê Chung Anh - Thôn 7: 200.000đ (đã nhận)

41. Ông Lê Quốc Sơn - Xóm 13 (Hà Nội): 200.000đ (đã nhận)

42. DNTN Minh Sơn - Thôn 7: 500.000đ (đã nhận)

43. Gia đình Ông bà Hoà - Mai - Thôn 7: 200.000đ (đã nhận)

44. Hội lính 77 - Hạ Trạch: 300.000đ (đã nhận)

45. Ông Lê Quang Hiển - Thôn 6: 100.000đ (đã nhận)

46. Ông Nguyễn Xuân Hạnh - Thôn 7: 100.000đ (đã nhận)

47. Anh Lưu Xuân Dũng cùng gia đình - Thôn 7: 200.000đ (đã nhận)

48. Hội tuổi Canh Tý: 200.000đ (đã nhận)

49. Ông Lưu Quý Hà - TP Hồ Chí Minh: 1.000.000đ (đã nhận)

50. Gia đình Thuy - Huế - Thôn 2: 100.000đ (đã nhận)

51. Ông Nguyễn Văn Hải - TP Huế: 500.000đ (đã nhận)

52. Gia đình Ông bà Nguyễn - Hương - Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

53. Gia đình Ông bà Luận - Hường - Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

54. Gia đình Ông bà Hà - Huê - Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

55. Gia đình Ông bà Bằng - Mai - Thôn 5: 100.000đ (đã nhận)

56. Gia đình Ông bà Hùng - Phước - Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

57. Mệ Thới - X12 - Thôn 7: 100.000đ (đã nhận)

58. Ông Lê Chiêu Long - X19 - Thôn 7: 500.000đ (đã nhận)

59. Ông Lê Quang Yên - Thôn 4: 100.000đ (đã nhận)

60. Ông Nguyễn Khắc Thoái - Thôn 2: 200.000đ (đã nhận)

61. Ông Lê Chiêu Định - TP Hồ Chí Minh: 500.000đ (đã nhận)

62. Ông Nguyễn Xuân Hòe - Thôn 2: 100.000đ (đã nhận)

63. Gia đình Ông bà Luận - Huế - Xóm Phà: 200.000đ (đã nhận)

64. Ông Nguyễn Xuân Trường - Thôn 8: 200.000đ (đã nhận)

65. BCH Hội LHPN xã: 200.000đ (đã nhận)

66. Thôn 1: 2.500.000đ (đã nhận)

67. Thôn 2: 4.000.000đ (đã nhận)

68. Thôn 7: 7.000.000đ (đã nhận)

69. Thôn 8: 4.600.000đ (đã nhận)

70. Thôn 9: 3.350.000đ (đã nhận)

71. Thôn 4: 2.500.000đ (đã nhận)

72. Thôn 6: 4.000.000đ (đã nhận)

73. Anh Lưu Văn Quỳnh, Tp. Hải Dương: 500.000đ (đã nhận)

74. Ông Lê Văn Phùng, Huế: 500.000đ (đã nhận).  

75. Bà Nguyễn Thị Tương, Huế: 500.000đ (đã nhận)

76. Bà Nguyễn Thị Thanh, Huế: 500.000đ (đã nhận).

77. Ông Lê Ngọc Lâm, Huế:  500.000đ (đã nhận)

78. Ông Nguyễn Văn Bài, Huế:  500.000đ (đã nhận).

79. Ông Nguyễn Vân Chánh, Huế:  500.000đ (đã nhận).

80. Ông Lê Chiêu Minh, Huế:  500.000đ (đã nhận).

81. Bà Lê Thị Tương, Huế:  100.000đ (đã nhận)

82. Bà Nguyễn Thị Liên, Huế: 500.000đ (đã nhận)

83. Bà Nghuyễn Thị Hoa, Huế:  200.000đ (đã nhận).

84. Bà Nguyễn Thị Loan, Huế:  300.000đ (đã nhận).

85. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, Huế:  300.000đ (đã nhận)

86. Ông Phan Văn Thành, Huế:  200.000đ (đã nhận).

87. Ông Lưu Văn Phấn, Huế:  200.000đ (đã nhận).

88. Ông Nguyễn Văn Nhân, Huế: 300.000đ (đã nhận)

89. Anh Lưu Minh Thành, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nhận)

90. Anh Lưu Văn Thái, Tp. HCM: 1.000.000đ (đã nhận)

91. Anh Lê Văn Thắng, xóm 10, thôn 5: 1.000.000đ (đã nhận)

92. Thôn 3 đóng góp: 5.000.000đ

93. Thôn 5 đóng góp: 8.000.000đ

 

Tổng số: 99.150.000đ

.

Tác giả bài viết: Lưu Văn Tác

Từ khóa: Lưu Văn Tác
Trựa làng- - 16/03/2016 20:15
Rất vui mừng với việc quê nhà tôn tạo lại các công trình tâm linh. Đến nay chắc là công trình Cồn Cui đã xong, với tiền đóng góp theo định mức cho từng hộ của bà con quê nhà.
Thư kêu gọi đã đăng mấy ngày mà chưa thấy các nơi xa quê hưởng ứng, chắc các hội đồng hương đang chuẩn bị. Mần răng cho nó sôi động lên đi mấy eng
Lưu Văn Tác- - 16/03/2016 20:49
Hội đồng hương TP HCM đóng góp 5.000.000đ (năm triệu đồng)
Ban Liên lạc Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội- - 17/03/2016 15:28
Ban Liên lạc Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội kêu gọi bà con, cô bác, dâu rể đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội và các tỉnh lân cận hưởng ứng thư kêu gọi đóng góp kinh phí xây dựng tôn tạo các công trình tâm linh tại địa phương.Kính mong bà con tham gia. Kính báo.
BLL Đồng hương Hà Nội mong lãnh đạo địa phương đăng kèm theo thư một số hình ảnh thiết kế điển hình của các công trình cần xây dựng và tôn tạo cho bà con gần xa được biết thêm.
Lưu Văn Tác- - 20/03/2016 15:49
Hưởng ứng chương trình GĐ ông Lưu Đức Hồng ở Hà Nội đóng góp 1.000.000đ ( một triệu đồng)
Lưu Văn Tác- - 20/03/2016 16:21
Quỹ CaoLaoHạ đóng góp 500.000đ (năm trăm ngàn)
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image