21:32 ICT Thứ hai, 19/11/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Giáo dục Cao Lao

Học sinh giỏi cấp huyện của trường THCS Lưu Trọng Lư

Thứ tư - 13/10/2010 21:19
Danh sách đang cập nhật. Học sinh nào chưa có tên hoặc có tên nhưng thông tin chưa đúng, xin liên hệ với trường Lưu Trọng Lư, ĐT 0523866435 để cập nhật lại.

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Danh hiệu đạt được

Môn thi

Năm học 1993 - 1994

1

Phạm Thị Thùy Dương

 

Đá cầu

Năm học 1995-1996

2

Nguyễn Mạnh Hùng

Giải khuyến khích

Hóa

3

Lê Anh Tuấn

Giải nhì

Sinh

4

Nguyễn Văn Tám

Giải nhì

Văn

5

Nguyễn Văn Ba

Giải khuyến khích

Sinh

Năm học 1996-1997

6

Lưu Quang Tuấn

Giải ba

Toán

Giải ba

7

Nguyễn Thị Thúy Thảo

Giải nhì

Hóa

8

Nguyễn Ngọc Hưng

Giải khuyến khích

Hóa

9

Lê Thị Hiên

Giải ba

Sinh

10

Nguyễn Xuân Hiếu

Giải khuyến khích

Sử

11

Nguyễn Việt Hưng

Giải ba

Toán

Giải ba

12

Nguyễn Thị Lê

Giải ba

Hóa

13

Lê Thị Hạnh

Giải khuyến khích

Sinh

14

Lê Thị Thanh Thủy

Giải khuyến khích

Địa

Năm học 1997-1998

15

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Giải ba

Hóa

Giải ba

Văn

16

Nguyễn Thị Thu Thanh

Giải khuyến khích

Văn

17

Nguyễn Thị Hà

Giải ba

Sinh

18

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Giải ba

Sinh

19

Lê Thị Bích Thanh

Giải khuyến khích

Hóa

Năm học 1998-1999

20

Lê Triệu Tử Long

Giải ba

Toán

21

Lê Thị Thùy Dương

Giải khuyến khích

Văn

22

Phạm Thành Công

Giải khuyến khích

Toán

23

Nguyễn Thị Hồng Thảo

Giải khuyến khích

Hóa

24

Nguyễn Văn Thắng

Giải khuyến khích

Địa

25

Nguyến thế Hải

Giải nhì

Hóa

26

Lưu Thị Thúy Hằng

Giải Ba

Hóa

27

Lưu Thị Thùy Dương

Giải khuyến khích

Văn

28

Lê Thùy Linh

Giải khuyến khích

Văn

Năm học 1999-2000

29

Lê Anh Đào

Giải nhất

30

Lưu Trọng Cường

Giải nhất

31

Nguyễn Việt Long

Giải nhì

Giải ba

Toán

32

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giải nhì

Văn

33

Lưu Minh Hải

Giải khuyến khích

Địa

34

Nguyễn Hải Dương

Giải nhất

Toán

Giải nhì

Hóa

35

Lê Thị Linh Giang

Giải ba

Hóa

36

Nguyễn Thị Minh

Giải nhất

Hóa

37

Nguyễn Thị Tố Nga

Giải nhì

Hóa

Năm học 2000-2001

38

Nguyễn Danh Lâm

Giải ba

Địa

39

Nguyễn Thành Công

Giải ba

Toán

Giải ba

40

Nguyễn Hải Dương

Giải khuyến khích

Sinh

41

Nguyễn Tiến Hùng

Giải khuyến khích

Hóa

42

Nguyễn Thị Thùy Trâm

Giải khuyến khích

Hóa

43

Lê Quang Hải

Giải khuyến khích

Địa

44

Nguyễn Văn Thanh

Giải nhì

Sinh

45

Nguyễn Tiến Hưng

Giải khuyến khích

Sinh

46

Phạm Thị Lê Na

Giả khuyến khích

Hóa

Năm học 2001-2002

47

Nguyễn Thị Mai Phương

Giải nhất

Toán

Giải nhất

Giải nhất

Casio

48

Lê Thị Lệ Thủy

Giải nhất

Casio

Giải nhì

Toán

Giải nhất

49

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Giải nhì

Toán

Giải nhất

50

Lưu Văn Hải

Giải nhì

Hóa

51

Lưu Thị Thu Hoài

Giải nhì

Hóa

52

Lưu Trọng Quyền

Giải nhì

Hóa

53

Lưu Thị Ánh Tuyết

Giải nhì

Hóa

54

Nguyễn Thị Mai Trang

Giải ba

Sinh

Năm học 2002-2003

55

Hoàng Văn Khánh

Giải ba

Địa

56

Nguyễn Trọng Hùng

Giải nhì

Sinh

57

Nguyễn Thị Cẩm Lê

Giải nhất

Văn

58

Trần Thăng Long

Giải nhì

Văn

59

Nguyễn Thanh Bình

Giải nhì

60

Lê Quang Lâm

Giải ba

Địa

61

Lưu Văn Hưng

Giải ba

Sinh

62

Nguyễn Thị An Chuyên

Giải nhì

Văn

63

Lưu Văn Bình

Giải nhì

Giải nhì

Casio

64

Ngô Thị Hương Trà

Giải khuyến khích

Năm học 2003-2004

65

Phạm Thị Giang

Giải ba

Văn

66

Lưu Đức Huy

Giải khuyến khích

Hóa

Giải khuyến khích

Toán

67

Lưu Văn Hải

Giải ba

Văn

68

Trần Thị Lành

Giải nhì

Văn

69

Nguyễn Thị Lan Thủy

Giải nhì

Văn

70

Nguyễn Hữu Doãn

Giải nhì

Địa

71

Nguyễn Văn Dũng

Giải nhì

Địa

72

Nguyễn Hải Đăng

Giải khuyến khích

Toán

Giải nhì

Casio

73

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giải ba

Toán

Giải ba

Casio

74

Lê Thị Bích Phương

Giải khuyến khích

Toán

Giải nhất

75

Nguyễn Hữu Thành

Giải khuyến khích

Toán

76

Nguyễn Huyền Hương

Giải khuyến khích

77

Lê Thị Thanh Hương

Giải nhì

78

Lưu Trọng Hoàng

Giải nhì

79

Nguyễn Thị Thúy Linh

Giải ba

80

Lưu Thị Lan Hương

Giải ba

Sinh

Năm học 2004-2005

81

Nguyễn Hữu Thành

Giải nhì

Toán

82

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giải nhì

Toán

83

Lưu Thị Lan Hương

Giải nhất

Sinh

84

Lê Thị Thanh Hương

Giải ba

85

Lưu Trọng Hoàng

Giải ba

86

Lê Thị Bích Phượng

Giải ba

87

Nguyễn Văn Dũng

Giải nhất

Địa

88

Nguyễn Hải Đăng

Giải nhất

Casio

Năm học 2005-2006

89

Lê Thị Mỹ Loan

Giải nhì

Văn

90

Nguyễn Thị Thùy Diện

Giải khuyến khích

Văn

91

Trần Thị Hiền

Giải khuyến khích

Văn

92

Lê Thị Thu Hằng

Giải khuyến khích

Văn

93

Nguyễn Tất Thắng

Giải nhất

94

Nguyễn Khắc Thọ

Giải nhất

95

Lê Văn Linh

Giải ba

96

Nguyễn Danh Thinh

Giải nhất

Toán

Giải ba

Giải nhì

Casio

97

Nguyễn Thị Châu

Giải ba

98

Lê Thị Hiền

Giải nhì

Sinh

99

Lưu Chung Kiên

Giải nhì

Sinh

100

Nguyễn Thị Mai Phương

Giải ba

Sinh

101

Nguyễn Văn Thông

Giải khuyến khích

Sinh

102

Lê Thị Hoài Thương

Giải ba

Sinh

103

Lê Thị Hoài Thương

Giải ba

Hóa

Giải ba

Casio

104

Lê Thị Thu Hiền

Giải nhì

Hóa

Giải khuyến khích

Casio

105

Nguyễn Văn Hiếu

Giải nhất

Hóa

106

Lưu Đức Phụng

Giải nhì

Hóa

107

Nguyễn Khắc Hưng

Giải nhì

Toán

108

Nguyễn Văn Hiếu

Giải ba

Hóa

Năm học 2006-2007

109

Lê Thị Anh

Giải ba

Địa

Giải ba

Anh

110

Lê Thị Hằng

Giải ba

Văn

111

Nguyễn Thị Hải Yến

Giải ba

Văn

112

Nguyễn Thị Hồng Huệ

Giải khuyến khích

Văn

Giải khuyến khích

Hóa

113

Lưu Anh Tuấn

Giải ba

Hóa

114

Nguyễn Thị Kiều Anh

Giải nhất

Toán

Giải ba

Hóa

Giải khuyến khích

Casio

115

Nguyễn Thị Hương

Giải ba

Toán

Giải khuyến khích

Hóa

Giải khuyến khích

Casio

116

Đặng Lê Nhật Phương

Giải nhì

Toán

Giải ba

Giải ba

Casio

117

Đặng Thị Phương

Giải ba

Toán

118

Lưu Tuấn Tài

Giải nhất

Toán

Giải khuyến khích

119

Trần Thị Thủy

Giải nhì

Địa

Giải khuyến khích

Anh

120

Lưu Thị Nga

Giải khuyến khích

Địa

121

Lưu Thị Thanh Hà

Giải ba

Anh

122

Lê Văn Hội

Giải nhì

123

Lưu Văn Phương

Giải nhì

124

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Giải ba

Sinh

125

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giải khuyến khích

Sinh

126

Lưu Thị Ngọc Thảo

Giải khuyến khích

Sinh

127

Lưu Thị Thương

Giải khuyến khích

Sinh

Năm học 2007-2008

128

Nguyễn Ngọc Anh

Giải khuyến khích

Toán

Giải nhì

Giải ba

Casio

129

Nguyễn Thị Bắc Duyên

Giải nhì

Toán

Giải khuyến khích

Anh

130

Nguyễn Duy Hưng

Giải khuyến khích

Toán

Giải ba

Hóa

Giải khuyến khích

Casio

131

Lê Tường Lanh

Giải khuyến khích

Toán

Giải nhì

132

Nguyễn Thị Hồng

Giải khuyến khích

Sinh

133

Lưu Nhật Linh

Giải khuyến khích

Sinh

134

Nguyễn Thu Trang

Giải ba

Hóa

135

Lưu Thành Đạt

Giải ba

136

Lưu Tuấn Vũ

Giải khuyến khích

137

Nguyễn Thị Thu Hiến

Giải khuyến khích

Địa

138

Lê Đình Phong

Giải khuyến khích

Địa

139

Lưu Quốc Tuấn

Giải khuyến khích

Địa

140

Nguyễn Thị Trang

Giải khuyến khích

Địa

141

Trần Thị Quang Minh

Giải khuyến khích

Anh

142

Nguyễn Thành Đạt

Giải nhì

Cờ vua

143

Lưu Thị Thúy An

Giải nhất

Kể chuyện Bác Hồ

144

Nguyễn Đức Anh

Giải nhất

Kỹ thuật điện

145

Lưu Anh Dũng

Giải nhất

Nhảy cao

146

Lê Thúy Hằng

Giải nhất

Đá cầu

147

Trần Thái Nguyên

Giải nhì

Đá cầu

Năm học 2008-2009

148

Lưu Thị Hà Phương

Giải nhì

Toán

Giải ba

Anh

149

Lưu Thị Hoài

Giải nhì

Địa

150

Lê Thị Thảo

Giải ba

Địa

151

Nguyễn Thị Hà

Giải ba

152

Lương Bá Hoàng

Giải ba

153

Lê Thanh Nga

Giải khuyến khích

Toán

Giải ba

154

Lê Việt Hùng

Giải khuyến khích

Hóa

Giải ba

Toán

155

Nguyễn Thị Nga

Giải khuyến khích

Sinh

156

Lưu Thị Thúy An

Giải khuyến khích

Địa

Giải ba

Văn

157

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Giải khuyến khích

Văn

Năm học 2009-2010

158

Nguyễn Thành Đạt

Giải nhì

Toán

Giải ba

Hóa

159

Lê Trung Hiếu

Giải nhì

160

Lê Mạnh Hùng

Giải nhì

161

Lê Thị Thanh Huyền

Giải khuyến khích

Văn

162

Lưu Trọng Hướng

Giải khuyến khích

Toán

163

Nguyễn Hữu Tân

Giải khuyến khích

Toán

164

Lê Chiêu Quân

Giải khuyến khích

Sinh

165

Nguyễn Thị Bích Phương

Giải khuyến khích

Sinh

166

Nguyễn Việt Hoàng

Giải khuyến khích

Sinh

167

Lưu Tiến Dũng

Giải khuyến khích

Hóa

168

Lưu Minh Duẫn

Giải khuyến khích

Địa

169

Nguyễn Thị Thu Hà

Giải nhì

Hóa

Năm học 2010-2011

170

Nguyễn Minh Tuấn

Giải khuyến khích

Anh

Giải ba

Toán

Giải ba

171

Nguyễn Thị Song Trà

Giải khuyến khích

Toán

Giải nhì

Hóa

172

Phạm Thị Tuyết

Giải khuyến khích

Toán

Giải nhì

Hóa

173

Lê Xuân Thành

Giải khuyến khích

Địa

174

Lê Huyền Trang

Giải khuyến khích

Sử

175

Lê Anh Chung

Giải khuyến khích

Sử

176

Trần Thị Trang

Giải khuyến khích

Văn

177

Lê Thị Khánh Huyền

Giải khuyến khích

Văn

178

Nguyễn Phương Nam

Giải khuyến khích

Văn

Tác giả bài viết: Lưu Đức Hải

Nguồn tin: Trường PTCS Lưu Trọng Lư

Từ khóa: lưu đức hải
Hương Trà- - 25/10/2010 11:00
:(( có cái tên thui mà bị viết sai, bùn wa
luu trong binh- - 07/11/2010 21:52
minh rat tu hao ve ngoi truong minh dang hoc . minh mong muon truong cang ngay cang phat trien
luu trong binh- - 07/11/2010 22:01
i'am a member boy op class 91 do cac ban biet toi lâ ai
chick_vip- - 19/11/2010 19:28
lớp 83 yêu dấu mô hết rồi!
cuongquyenqb- - 07/12/2010 23:53
Mình thấy càng về sau số lượng học sinh đạt giải cao (giải nhất, giải nhì) càng ít đi. Không biết có phải do bây giờ đề khó hơn hồi trước ?
1, 2, 3  Trang sau
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image