07:58 ICT Thứ ba, 23/10/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Vì Cao Lao Hạ»Xây dựng Đình Làng

Đình Làng

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

Danh sách bà con Hà Nội góp tiền xây dựng Đình Làng Cao Lao Hạ đến ngày 30/12/2010

Danh sách bà con Hà Nội góp tiền xây dựng Đình Làng Cao Lao Hạ đến ngày 30/12/2010

Tìm lại mái đình xưa

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

Đình làng Cao Lao Hạ kết tinh sức mạnh của lòng dân

Cám ơn anh Cảnh Giang về những vần thơ, điệu nhạc, áng văn mà Anh đã sáng tác về quê hương Cao Lao Hạ; mỗi lần điện thoại cho Anh, sau câu chào hỏi là Anh lại say sưa kể về những ý tưởng, những tư liệu mà Anh vừa sưu tầm được cho một sáng tác mới vè quê hương.

Nhớ Đình làng xưa

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

Danh sách bà con ở nước ngoài đóng góp xây dựng Đình Làng

Danh sách đóng góp từ các Tỉnh/Thành phố khác Ban biên tập sẽ lần lượt đăng tải trong thời gian tới.

Tiếng thu gọi

Kính tặng bà con đồng hương xã Hạ Trạch sống xa quê

Danh sách bà con thành phố Hồ Chí Minh đóng góp xây dựng Đình Làng

Danh sách bà con thành phố Hồ Chí Minh góp tiền xây dựng Đình Làng Cao Lao Hạ đến ngày 14/11/2010

Thần trụ giữ làng

Rút từ tập thơ "Đình Làng dấu ấn thời gian", tập II do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2010

Danh sách bà con khu vực phía Nam đóng góp xây dựng Đình Làng

Danh sách bà con khu vực phía Nam đóng góp xây dựng Đình Làng đến ngày 14/11/2010

Cội nguồn

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

Nhớ cây đa, bến nước, sân đình

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

Danh sách bà con Đồng Nai đóng góp xây dựng Đình Làng

Danh sách bà con Đồng Nai góp tiền xây dựng Đình Làng Cao Lao Hạ đến ngày 14/11/2010

Nhớ Đình xưa

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

Danh sách bà con nông trường Việt Trung đóng góp xây dựng Đình Làng

Danh sách bà con nông trường Việt Trung góp tiền xây dựng Đình Làng Cao Lao Hạ đến ngày 14/11/2010

Danh sách bà con thành phố Đồng Hới đóng góp xây dựng Đình Làng

Danh sách bà con thành phố Đồng Hới góp tiền xây dựng Đình Làng Cao Lao Hạ đến ngày 14/11/2010

Hướng về quê hương

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

Danh sách bà con thành phố Huế đóng góp xây dựng Đình Làng

Danh sách bà con thành phố Huế góp tiền xây dựng Đình Làng Cao Lao Hạ đến ngày 14/11/2010.

Làng quê Hạ Trạch đời nào cũng sang

Rút từ tập thơ "Đình Làng dấu ấn thời gian" tập I, do Câu lạc bộ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

Đình làng Cao Lao Hạ

Đình làng Cao Lao Hạ được toạ lạc trên một khu đất tương đối cao, mặt đất bằng phẳng, nằm bên dòng Hói Hạ, sát đường quan liên xã trên địa bàn xóm 7 xã Hạ Trạch ngày nay.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau 

24 họ tộc của Làng


Họ Đặng
Trưởng Họ: Đặng Văn Luật
Họ Lê Chiêu
Trưởng Họ: Lê Chiêu Kiều
Họ Lê Quang
Trưởng Họ: Lê Quang Hoàn
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Quý Dực
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Văn Nhưỡng
Họ Lưu Công
Trưởng Họ: Lưu Văn Tri
Họ Lưu Văn
Trưởng Họ: Lưu Văn Học
Họ Lưu Quan
Trưởng Họ: Lưu Văn Lữ
Họ Nguyễn Danh
Trưởng Họ: Nguyễn Danh Rèn
Họ Nguyễn Đăng
Trưởng Họ: Nguyễn Đăng Dần
Họ Nguyễn Khắc
Trưởng Họ: Nguyễn Khắc Hợi
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nhỏ
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khoác
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Mai
Họ Nguyễn
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Hòe
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Uýnh
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nại
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khâm
Họ Nguyễn Xuân
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Nghi
Họ Nguyễn Phúc
Trưởng Họ: Nguyễn Phúc Thúy
Họ Nguyễn Ảnh
Trưởng Họ: Nguyễn Định
Họ Phan
Trưởng Họ: Phan Văn Phùng
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Quang Nhuệ
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Lợi

Kho dữ liệu

Chuyên mục diễn đàn

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image