19:14 ICT Thứ hai, 19/11/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Vì Cao Lao Hạ»Xây dựng Đình Làng

Thanh nhàn lặp một chuyện vè

Bài vè dân gian của Kẻ Hạ do ông Lê Văn Viên chép lại theo lời đọc của bà Lê Thị Cháu 81 tuổi

Hoài niệm tâm linh

Rút từ tập thơ "Đình Làng dấu ấn thời gian" tập I, do Câu lạc bộ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008.

Thư kêu gọi ủng hộ xây dựng Đình Làng lần III

Thể theo nguyện vọng của toàn dân, Đình làng Cao Lao Hạ đã và đang được xây dựng lại. Tiến độ xây dựng Đình Làng đang đi vào hoàn thiện giai đoạn cuối. Đình làng xây dựng gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 gồm: Tiền đình và Hậu chậm, trị giá 2,4 tỷ đồng; Giai đoạn 2 là khuôn viên, sân vườn, bờ rào, trị giá 1,2 tỷ đồng.

Chung sức xây Đình

Rút từ tập thơ "Đình Làng dấu ấn thời gian" tập I, do Câu lạc bộ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008.

Danh sách bà con Hà Nội đóng góp xây dựng Đình Làng

Tính đến ngày 20/10/2010, sau 2 đợt vận động, bà con Hà Nội đã đóng góp xây dựng Đình được 211,4 triệu đồng. Đợt 3, chưa kết thúc, bà con Hà Nội đã đóng góp được thêm gần 43 triệu đồng (danh sách đợt 3 sẽ đăng khi kết thúc đợt vận động).

  Trang trước  1, 2, 3, 4 

24 họ tộc của Làng


Họ Đặng
Trưởng Họ: Đặng Văn Luật
Họ Lê Chiêu
Trưởng Họ: Lê Chiêu Kiều
Họ Lê Quang
Trưởng Họ: Lê Quang Hoàn
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Quý Dực
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Văn Nhưỡng
Họ Lưu Công
Trưởng Họ: Lưu Văn Tri
Họ Lưu Văn
Trưởng Họ: Lưu Văn Học
Họ Lưu Quan
Trưởng Họ: Lưu Văn Lữ
Họ Nguyễn Danh
Trưởng Họ: Nguyễn Danh Rèn
Họ Nguyễn Đăng
Trưởng Họ: Nguyễn Đăng Dần
Họ Nguyễn Khắc
Trưởng Họ: Nguyễn Khắc Hợi
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nhỏ
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khoác
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Mai
Họ Nguyễn
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Hòe
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Uýnh
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nại
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khâm
Họ Nguyễn Xuân
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Nghi
Họ Nguyễn Phúc
Trưởng Họ: Nguyễn Phúc Thúy
Họ Nguyễn Ảnh
Trưởng Họ: Nguyễn Định
Họ Phan
Trưởng Họ: Phan Văn Phùng
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Quang Nhuệ
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Lợi

Kho dữ liệu

Chuyên mục diễn đàn

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image