Những con đường làng của làng Cao Lao Hạ

Những thông tin về những con đường làng của làng Cao Lao Hạ do bác Lê Văn Viên thực hiện

 

Từ xưa làng Cao Lao Hạ được các bậc tiền nhân quy hoạch hệ thống đường ngang, dọc theo ô bàn cờ rất khoa học, thuận lợi cho lưu thông trong sản xuất và đời sống của dân làng. Xem bài viết về các con đường làng của bác Lê Văn Viện theo

Tài liệu tại đây

Tác giả bài viết: UBND xã Hạ Trạch