Thu chi của lễ kỷ niệm 7 năm trang tin caolaoha.com

Danh sách bà tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí cho lễ kỷ niệm 7 năm trang tin caolaoha.com và chi tiết các khoản chi tiêu

..

Tác giả bài viết: Ban biên tập