Thư kêu gọi tôn tạo công trình tâm linh

Thư kêu gọi của UBND và UBMTTQ xã Hạ Trạch về việc đóng góp tôn tạo công trình tâm linh của làng Cao Lao Hạ.

 

Một số hình ảnh về tôn tạo Cồn Cui do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách tập thể và cá nhân ủng hộ chương trình

(cập nhật liên tục)

 

1. Hội ĐH Hạ Trạch tại Tp.HCM: 5.000.000đ (đã nhận)

2. Quỹ caolaoha.com: 500.000đ (đã nhận)

3. Hội ĐH Hạ Trạch tại Hà Nội: 5.000.000đ (đã nhận)

4. Anh Nguyễn Danh Lợi, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nhận)

5. GĐ Bác Lưu Đức Hồng, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nhận)

6. Anh Lưu Đức Khương, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nhận)

7. Chị Lưu Thị Hoa, Quảng Trị: 500.000đ (đã nhận)

8. GĐ Nguyễn Văn Hùng - Huệ, Hà Nội: 500.000đ (đã nhận)

9. Anh Lê Chiêu Dũng, CH Áo: 3.000.000đ (đã nhận)

10. Anh Lưu Văn Tác, Chủ tịch UBND xã: 500.000đ (đã nhận)

11. Anh Lê Quang Nho, Bí thư ĐU xã: 500.000đ (đã nhận)

12. Chị Lưu Thị Kim Chung, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nhận)

13. Anh Nguyễn Văn Bính, Hà Nội: 500.000đ (đã nhận)

14. GĐ Anh Lê Quang Công, thôn 2: 2.000.000đ (đã nhận)

15. GĐ Anh Nguyễn Quốc Tuấn, An Cựu, Huế: 5.000.000đ (đã nhận)

16. GĐ Anh Lê Anh Đức, An Cựu, Huế: 5.000.000đ (đã nhận)

17. GĐ Anh Nguyễn Văn Hải, An Cựu, Huế: 1.000.000đ (đã nhận)

18. GĐ Thanh Thảo, Gò Vấp, Tp. HCM: 300.000đ (đã nhận)

19. GĐ anh Lưu Quý Thông, Tp. Đồng Hới: 1.000.000đ (đã nhận)

20. GĐ anh Lưu Quang Vinh, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nhận)

21. Lưu Văn Thái, Tp. HCM: 1.000.000đ (đã nhận)

22. Nguyễn Hữu Định, Tp. Đồng Hới: 1.000.000đ (đã nhận)

23. Lưu Đức Ngọc - Thương, TP. Đồng Hới: 500.000đ (đã nhận)

24. Lê Chiêu Chung, TPpĐồng Hới: 500.000đ (đã nhận)

25. Lê Chiệu Thịnh, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nhận)

26. Lê Chiêu Lĩnh, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nhận)

27. Lê Chiêu Phùng, Tp. Đổng Hới: 200.000đ (đã nhận)

28. Lê Chiêu Tương, Tp. Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

29. Lê Quang Nhân, Tp. Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

30. Lưu Đức Hùng, Tp. Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

31. Nguyễn Xuân Tình, xóm 18: 200.000đ (đã nhận)

32. Gia đình Thành Nguyệt - Thôn 7: 1.000.000đ (đã nhận)

33. Gia đình Hiếu Thuỷ - Thôn 7: 100.000đ (đã nhận)

34. Gia đình ông Trần Hồng Nguyên - Hoàn Lão: 500.000đ (đã nhận)

35. Gia đình Ông Nguyễn Văn Khởi - Đồng Hới: 100.000đ (đã nhận)

36. Bà Nguyễn Thị Thuý Nga - Thôn 9: 200.000đ (đã nhận)

37. Ông Lê Quang Công - Thôn 2: 1.000.000đ (đã nhận)

38. Gia đình ông Nguyễn Hữu Định - Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

39. Gia đình Mệ Trúc - Thôn 9: 100.000đ (đã nhận)

40. Ông Lê Chung Anh - Thôn 7: 200.000đ (đã nhận)

41. Ông Lê Quốc Sơn - Xóm 13 (Hà Nội): 200.000đ (đã nhận)

42. DNTN Minh Sơn - Thôn 7: 500.000đ (đã nhận)

43. Gia đình Ông bà Hoà - Mai - Thôn 7: 200.000đ (đã nhận)

44. Hội lính 77 - Hạ Trạch: 300.000đ (đã nhận)

45. Ông Lê Quang Hiển - Thôn 6: 100.000đ (đã nhận)

46. Ông Nguyễn Xuân Hạnh - Thôn 7: 100.000đ (đã nhận)

47. Anh Lưu Xuân Dũng cùng gia đình - Thôn 7: 200.000đ (đã nhận)

48. Hội tuổi Canh Tý: 200.000đ (đã nhận)

49. Ông Lưu Quý Hà - TP Hồ Chí Minh: 1.000.000đ (đã nhận)

50. Gia đình Thuy - Huế - Thôn 2: 100.000đ (đã nhận)

51. Ông Nguyễn Văn Hải - TP Huế: 500.000đ (đã nhận)

52. Gia đình Ông bà Nguyễn - Hương - Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

53. Gia đình Ông bà Luận - Hường - Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

54. Gia đình Ông bà Hà - Huê - Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

55. Gia đình Ông bà Bằng - Mai - Thôn 5: 100.000đ (đã nhận)

56. Gia đình Ông bà Hùng - Phước - Đồng Hới: 200.000đ (đã nhận)

57. Mệ Thới - X12 - Thôn 7: 100.000đ (đã nhận)

58. Ông Lê Chiêu Long - X19 - Thôn 7: 500.000đ (đã nhận)

59. Ông Lê Quang Yên - Thôn 4: 100.000đ (đã nhận)

60. Ông Nguyễn Khắc Thoái - Thôn 2: 200.000đ (đã nhận)

61. Ông Lê Chiêu Định - TP Hồ Chí Minh: 500.000đ (đã nhận)

62. Ông Nguyễn Xuân Hòe - Thôn 2: 100.000đ (đã nhận)

63. Gia đình Ông bà Luận - Huế - Xóm Phà: 200.000đ (đã nhận)

64. Ông Nguyễn Xuân Trường - Thôn 8: 200.000đ (đã nhận)

65. BCH Hội LHPN xã: 200.000đ (đã nhận)

66. Thôn 1: 2.500.000đ (đã nhận)

67. Thôn 2: 4.000.000đ (đã nhận)

68. Thôn 7: 7.000.000đ (đã nhận)

69. Thôn 8: 4.600.000đ (đã nhận)

70. Thôn 9: 3.350.000đ (đã nhận)

71. Thôn 4: 2.500.000đ (đã nhận)

72. Thôn 6: 4.000.000đ (đã nhận)

73. Anh Lưu Văn Quỳnh, Tp. Hải Dương: 500.000đ (đã nhận)

74. Ông Lê Văn Phùng, Huế: 500.000đ (đã nhận).  

75. Bà Nguyễn Thị Tương, Huế: 500.000đ (đã nhận)

76. Bà Nguyễn Thị Thanh, Huế: 500.000đ (đã nhận).

77. Ông Lê Ngọc Lâm, Huế:  500.000đ (đã nhận)

78. Ông Nguyễn Văn Bài, Huế:  500.000đ (đã nhận).

79. Ông Nguyễn Vân Chánh, Huế:  500.000đ (đã nhận).

80. Ông Lê Chiêu Minh, Huế:  500.000đ (đã nhận).

81. Bà Lê Thị Tương, Huế:  100.000đ (đã nhận)

82. Bà Nguyễn Thị Liên, Huế: 500.000đ (đã nhận)

83. Bà Nghuyễn Thị Hoa, Huế:  200.000đ (đã nhận).

84. Bà Nguyễn Thị Loan, Huế:  300.000đ (đã nhận).

85. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, Huế:  300.000đ (đã nhận)

86. Ông Phan Văn Thành, Huế:  200.000đ (đã nhận).

87. Ông Lưu Văn Phấn, Huế:  200.000đ (đã nhận).

88. Ông Nguyễn Văn Nhân, Huế: 300.000đ (đã nhận)

89. Anh Lưu Minh Thành, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nhận)

90. Anh Lưu Văn Thái, Tp. HCM: 1.000.000đ (đã nhận)

91. Anh Lê Văn Thắng, xóm 10, thôn 5: 1.000.000đ (đã nhận)

92. Thôn 3 đóng góp: 5.000.000đ

93. Thôn 5 đóng góp: 8.000.000đ

 

Tổng số: 99.150.000đ

.

Tác giả bài viết: Lưu Văn Tác