Thư kêu gọi xây dựng sân bóng chuyền thôn 4

Thư của bác Trưỏng thôn 4 kêu gọi xây con em của thôn ở quê nhà và ở xa quê cũng các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng sân bóng chuyền của Thôn

 

 

.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Vui