Tiến độ xây dựng nghia địa làng Lều Cù

Tin về việc trùng tu, tôn tạo các công trình tâm linh ở quê nhà

 

Hưởng ứng thư kêu gọi ngày 10/4/2017 của UBND và UBMTTQVN xã Hạ Trạch về đóng góp kinh phí xây dựng các công trình tâm linh: Nghĩa địa làng ở Lều Cù và Khe nước. Đến nay,sau hơn 5 tháng triển khai thi công (khởi công ngày 29/10/2017), nghĩa địa làng tại Lều Cù với dự toán 413.388.000 đồng, đã cơ bản hoàn thành. Đó là nhờ sự đồng lòng, chung sức, hưởng ứng tích cực của tất cả bà con nhân dân ở quê cùng bà con xa quê và các nhà hảo tâm.

 

Theo số liệu thống kê của Ban Kế toán – Thu Quỹ, tổng số tiền bà con ở quê đã đóng góp theo quy định là 89.900.000 đồng; số tiền bà con xa quê, các nhà hảo tâm và bà con ở quê đóng góp, ủng hộ thêm, cả hai đợt là 177.500.000 đồng.

 

Sau đây là một số hình ảnh về nghĩa địa Lều Cù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Chung Quý