Cơ quan truyền thông quan tâm đến ô nhiễm nước Vực Sanh

Một số hình ảnh về điều tra thực trạng vấn đề xây dựng nhà máy có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước đầu nguồn Vực Sanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Tác giả bài viết: Lê Chiêu Phùng