Hình ảnh lễ kỷ niệm 77 năm người cao tuổi tại xã Hạ Trạch

Một số hình ảnh xã Hạ Trạch tổ chức kỷ niệm 77 năm người cao tuổi Viêt Nam

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Văn nghệ chào mừng

 

 

 

 

 

.

Tác giả bài viết: Lê Chiêu Phùng