11 năm trang tin caolaoha.com

08:48 - 24/10/2021

Nhớ lại một số bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ ra mắt trang web làng tại Hà Nội nhân kỷ niệm 11 năm thành lập trang tin caolaoha.com

11 năm trang tin caolaoha.com

Ảnh: TS. Lưu Đức Hồng, người sáng lập trang web làng phát biểu

 

GIỚI THIỆU TRANG CAOLAOHA.COM CỦA LÀNG CAO LAO HẠ

 Phát biểu của ông Lưu Đức Hồng, chủ tịch Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội tại buổi khai trương trang WEB caolaoha.com ngày 24 tháng 10 năm 2010

  1. Tên trang WEB

Cao Lao Hạ là địa danh nổi tiếng, có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Từ khi lập làng đến nay, mảnh đất địa linh Cao Lao Hạ đã sản sinh ra rất nhiều nhân kiệt cả văn lẫn võ, đóng góp đáng kể vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; những nhân kiệt đó đã trở thành những tấm gương, cần được tôn vinh cho các thế hệ con cháu noi theo.

Với bề dày lịch sử gần 500 năm, con em Cao Lao Hạ qua các thế hệ đã có rất nhiều sáng tác trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học… Các công trình đó cùng với các tác phẩm của các nhà nghiên cứu trong nước về làng quê, con người Cao Lao Hạ thực sự đã trở thành tài sản vô giá của làng Cao Lao. Tuy nhiên, hiện tại các tác phẩm đó còn rải rác, do vậy việc thu thập, bảo tồn, lưu giữ các tài sản trên đồng thời tiếp tục giới thiệu, quảng bá chúng ra bên ngoài là nguyên vọng của mọi con em Cao Lao Hạ. 

Mặt khác, hiện nay con em Cao Lao Hạ đã có mặt nhiều nơi, cả trong nước lẫn ngoài nước. Dù bất kỳ nơi đâu, họ cũng đều cùng một lòng hướng về quê hương, mong muốn được gặp gỡ nhau và khao khát muốn được biết các thông tin liên quan đến làng quê của mình. Việc có một địa chỉ cung cấp thông tin, tạo cơ hội cho mọi người Cao Lao Hạ gặp gỡ nhau, giúp đỡ lẫn nhau thực sự đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu. 

Quảng Bình đã có một số làng có trang WEB riêng như Lệ Sơn, Quy Hậu, Nhân Trạch, Lý Hòa. Mặc dù chỉ mới đưa vào hoạt động trong một thời gian chưa lâu, nhưng các trang WEB trên đã có những hoạt động đầy  ý nghĩa, góp phần to lớn đối với sự phát triển của cộng đồng các địa phương.

Để góp phần giải quyết tất cả các nguyện vọng trên của con em Cao Lao Hạ, việc xây dựng riêng cho làng  một trang thông tin điện tử riêng (trang WEB) là vô cùng cần thiết. Trang Web làng Cao Lao Hạ ra đời sẽ cùng các trang WEB của các làng Bạn, góp phần làm giàu thêm truyền thống vẻ vang của tỉnh Quảng Bình.

Vấn đề đầu tiên là phải xác định tên của trang WEB. Có 2 tên có thể lựa chọn là: (1) Xã Hạ Trạch; (2) Cao Lao Hạ.

– Xã Hạ Trạch: Là tên xã hiện nay của Làng, nếu lấy làm tên trang WEB có ưu điểm là phù hợp và tiện lợi trong các giao dịch hành chính cũng như công tác quản lý Nhà nước.

– Cao Lao Hạ: Là tên cũ của Làng, tuy không có các ưu điểm trên, nhưng lại có nhiều ưu điểm khác, vượt trội hơn, đó là: Cao Lao Hạ từ lâu đã trở thành thương hiệu vô giá, nổi tiếng ở Quảng Bình về nhiều mặt, đặc biệt là về khoa bảng; chọn tên Cao Lao Hạ là kế thừa tiếp tục các truyền thống lâu đời của cha ông qua mấy trăm năm từ khi lập làng đến nay; chọn tên Cao Lao Hạ là phù hợp với nguyên vọng và tâm tư của của tất cả các thế hệ con cháu ở khắp mọi nơi không phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo và nhờ đó, đảm bảo được sự đồng thuận của cả cộng đồng làng.

 Xuất phát từ các ưu điểm trên; đối chiếu với các mục đích của trang WEB, sau khi tham khảo ý kiến nhiều con em của làng chúng tôi đã lựa chọn tên trang WEB là CAOLAOHA.COM.

 Trang WEB là một trang phi lợi nhuận, bước đầu do một số con cháu của quê hương sáng lập nên, nó sẽ được tiếp tục phát triển với sự đóng góp của toàn con cháu và sẽ là tài sản chung của cả làng Cao Lao Hạ. Mọi người con Cao Lao dù ở làng hay đã xa quê, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, đều phải có trách nhiệm bảo vệ,  xây dựng và vun đắp cho trang WEB ngày càng tốt hơn.

  1. Mục đích, yêu cầu của trang CAOLAOHA.COM

  2.1. Mục đích của trang WEB 

– Địa chỉ thu thập, bảo tồn, lưu giữ các giá trị trí tuệ, văn hóa của làng Cao Lao Hạ từ thời lập làng đến nay; kênh thông tin quan trọng giới thiệu, quảng bá làng Cao Lao Hạ với bên ngoài.

– Nơi cập nhật toàn diện các thông tin liên quan đến làng Cao Lao Hạ ở quê nhà cũng như ở khắp mọi miền của Tổ Quốc, và ở nước ngoài.

– Địa chỉ để con em làng Cao Lao Hạ kết nối lại với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho Làng Cao Lao Hạ.

   2.2. Yêu cầu của trang WEB 

– Về Giao diện:Giao diện thiết kế đơn giản, đẹp, hài hòa về bố cục đảm bảo tính hiện đại trên nền tảng truyền thống văn hóa lâu đời của làng Cao Lao Hạ. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt, phông chữ của Website theo chuẩn Unicode TCVN.

– Về sử dụng:Trang WEB dễ sử dụng và có tốc độ truy cập nhanh, đảm bảo cho mọi người dân của làng với các trình độ văn hóa, trình độ tin học khác nhau đều có thể tham gia một cách dễ dàng.

– Về kỹ thuật: Là một trang WEB được duy trì lâu dài, dễ dàng nâng cấp, mở rộng và bổ sung thêm các tính năng mới trong tương lai; dễ dàng tích hợp với các website liên quan; cập nhật thông tin & backup dữ liệu đơn giản; có chức năng tìm kiếm thông tin theo một số tiêu chí; có khả năng lưu trữ và có chế độ bảo mật cao. Để đảm bảo trang WEB hoạt động ngày càng tốt hơn và giúp cho việc tra cứu thông tin dễ dàng hơn, trang WEB còn có thêm các phần góp ý và mục tìm kiếm.

– Về thông tin:Thông tin đưa lên trang WEB phải trung thực, nghiêm túc; tuân thủ pháp luật của Việt Nam; phù hợp với phong tục, truyền thống của Làng. Các ý kiến góp ý phải mang tính xây dựng, vì mục tiêu chung.

  1. Nôi dung ban đầu của trang WEB.

Nội dung của trang CAOLAOHA.COM sẽ được hoàn thiện dần, với sự tham gia góp ý của toàn thể con em làng Cao Lao Hạ. Trước mắt xin dự kiến một số nội dung chính dưới đây:

– Giới thiệu Cao Lao Hạ: Bao gồm: (1) Làng Cao Lao Xưa: Giới thiệu toàn diện về Cao Lao Hạ trước kia qua các thời kỳ lịch sử (địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế, dòng họ, phong tục tập quán, ngôn ngữ, di tích, đình chùa…); (2) Hạ Trạch ngày nay: Giới thiệu xã Hạ Trạch ngày nay (bộ máy chính quyền, các đoàn thể, các hội; thực trạng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội -  môi trường của xã,…).

– Tin Cao Lao Hạ: Gồm 2 mục là: (1) Tin Quê Nhà: Cập nhật mọi tin tức sự kiện xảy ra tại quê nhà; (2) Tin Đồng hương (Hà Nội, Sài Gòn, Đồng Hới…, Hải ngoại): Cập nhật toàn diện mọi tin tức tại các hội đồng hương ở các nơi.

– Người Cao Lao Hạ: Giới thiệu tấm gương trong học tập, văn hóa, quân sự như các doanh nhân văn hóa; các cá nhân đỗ đạt cao; các tài năng quân sự; doanh nhân thành đạt; người có công làm rạng danh Cao Lao Hạ qua các thời kỳ.

– Trí tuệ và cảm xúc Cao Lao Hạ: Gồm 4 nội dung: (1) Kho tàng sáng tác: Lưu giữ và đăng tải lại tất cả các sáng tác nghệ thuật (thơ, văn, nhạc…) của các thế hệ con em Cao Lao Hạ và các bài viết của các nhà văn, thơ trong nước về làng quê, con người Cao Lao Hạ; (2) Công trình khoa học: Lưu giữ và đăng tải các công trình, luận án, luận văn nghiên cứu của con em Cao Lao Hạ qua các thời kỳ; (3) Hình ảnh Cao Lao: Lưu giữ các tập ảnh, phim, băng hình về các hoạt động, các sự kiện diễn ra tại Làng Cao Lao; (4) Viết về Cao Lao: Đăng tải các bài thơ, văn xuôi, nhạc… viết về quê hương Cao Lao Hạ.

– Vì Cao Lao Hạ: Gồm 3 nội dung: (1) Các Quỹ Cao Lao: Đăng tải các chương trình vận động xây dựng quê hương; các quỹ (quỹ khuyến học, quỹ hạ tầng, quỹ xây dựng đình làng…); (2) Góp ý cho quê hương: Đăng tải các ý kiến, các sáng kiến trên mọi lĩnh vực của con em Cao Lao Hạ đóng góp cho sự phát triển của xã Hạ Trạch; (3) Kinh nghiệm làm giàu: Phổ biến các kinh nghiệm làm giàu cho con em Cao Lao Hạ.

– Danh bạ Cao Lao:Cập nhật tất cả các hộ gia đình tại các vùng miền của tổ quốc, với các thông số cơ bản (họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại).

– Diễn đàn Cao Lao:Như các diễn đàn khác, đây là nơi trao đổi mọi vấn đề của con em Cao Lao, trước mắt mục này dành cho thế hệ trẻ Cao Lao, giao cho thế hệ trẻ của tự chủ động xây dựng các nội dung, hình thức thể hiện.

– Các họ tộc: Đăng tải toàn diện thông tin của mỗi dòng họ trong 24 dòng họ hiện nay ở Làng  

Đây là một trang WEB của Làng, do vậy bước đầu trang caolaoha.com chỉ ưu tiên đăng tải các bài viết thõa mãn ít nhất một trong 2 tiêu chí sau: (i) Tác giả các bài viết là con em Cao Lao Hạ (bao gồm cả con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại…); (ii) Chủ đề bài viết là Cao Lao Hạ hoặc có liên quan trực tiếp đến Cao Lao Hạ. 

  1. Tổ chức thực hiện.

Do chưa có kênh thông tin trực tuyến để kết nối con em của Làng  lại với nhau nên việc khai thác thế mạnh của từng người đóng góp cho sự ra đời và phát triển của trang WEB còn hạn chế. Sau này, khi đã có đủ thông tin, trang WEB sẽ trân trọng kính mời các con em của Làng có tâm huyết, có uy tín và thời gian tham gia vào các Ban điều hành. Trước mắt, do chưa có Ban điều hành chính thức, tạm thời các góp ý, bài vở xin liên hệ trực tiếp với anh Lưu Đức Hải theo địa chỉ sau: Lưu Đức Hải; Viện Chiến lược Phát triển; 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 0904046996; Email: info@caolaoha.com

 Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2010

Thay mặt HĐH Hạ Trạch tại Hà Nội

 Chủ tịch

TS. Lưu Đức Hồng

 

 

QÚA TRÌNH XÂY DỰNG TRANG WEB CAOLAOHA.COM

 Bài phát biểu của ông Lưu Đức Hải tại buổi khai trương trang WEB caolaoha.com tại Hà Nội

Ảnh: TS. Lưu Đức Hải, người điều hành trang caolaoha.com phát biểu 

Kính thưa: Toàn thể bà con làng Cao Lao Hạ

 Sau một thời gian chuẩn bị, đến hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2010 trang WEB caolaoha.com đã chính thức ra đời; đây là một sự kiện quan trọng, một bước ngoặt lớn đối với quê hương Cao Lao Hạ thân yêu của chúng ta. Kể từ hôm nay, làng Cao Lao Hạ có quyền tự hào là một trong những làng đầu tiên của Việt Nam có trang thông tin điện tử riêng của chính mình.

Trang WEB caolaoha.com sẽ là một địa chỉ để con em làng Cao Lao Hạ kết nối lại với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho Làng; là nơi cung cấp nhanh nhất mọi thông tin liên quan đến làng Cao Lao Hạ ở quê nhà cũng như ở khắp mọi nơi; là kênh thông tin quan trọng giới thiệu, quảng bá làng Cao Lao Hạ với bên ngoài. Đặc biệt, trang WEB còn là nơi thu thập, bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của làng Cao Lao Hạ qua các thời kỳ từ khi lập làng đến nay. 

Có được kết quả ngày hôm này, Ban điều hành lâm thời trang WEB xin trân trọng cám ơn ông Lưu Đức Hồng và bà Nguyễn Thị Tuần đã có những đóng góp to lớn về ý tưởng, nội dung cũng như cách tổ chức, thu thập thông tin ban đầu cho trang WEB; chân thành cám ơn anh Lương Duy Hiếu, người con của làng Lệ Sơn, một trong những làng văn hiến của quê hương Quảng Bình, hiện đang công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ, đã trực tiếp viết website cho làng; xin chân thành cám ơn một người con nữa của làng Lệ Sơn là anh Lê Hồng Vệ, đang công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã có những đóng góp về ý tưởng, giao diện, màu sắc cho trang WEB; cám ơn cháu Nguyễn Hải Dương, kỹ sư tin học trẻ quê Cao Lao Hạ của chúng ta, hiện đang làm việc tại Vietsoftware đã cùng anh Lương Duy Hiếu hoàn chỉnh, bổ sung trang WEB cho phù hợp với đặc thù của Làng ta.

Ban điều hành vô cùng cảm khích và biết ơn anh Cảnh Giang nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lưu Trọng Lư về những bài hát quê hương, những tập thơ, bài viết mà anh đã cung cấp. Đặc biệt 24 bức ảnh chụp 24 nhà thờ họ của anh mà trang WEB đã sử dụng đã góp phần tạo ra một đặc thù riêng có, một niềm tự hào riêng của trang caolaoha.com. Cám ơn ông Lưu Trọng Bình, nhà báo; chị Lưu Thị Hương, đài truyền hình Việt Nam về những lời động viên, góp ý cho trang WEB.

Trong quá trình thu thập thông tin cho trang WEB, Ban điều hành đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của ông Lê Văn Sơn, tác giả của 2 cuốn sách rất quý do NXB Thuận Hóa ấn hành là “Địa chí làng Cao Lao Hạ” và “Lê Mô Khởi danh tướng thời Cần Vương”, hiện đang nghỉ hưu ở Đồng Hới; ông Lưu Trọng Tri, chủ tịch câu lạc bộ thơ xã Hạ Trạch; ông Lê Chiêu Cường, cựu chiến binh, tác giả tập thơ “Tiếng lòng” hiện nghỉ hưu ở Đắc Lắc; ông Lưu Văn Tác, chủ tịch UBND xã Hạ Trạch; anh Lưu Đức Ngọc, cán bộ UBND huyện Bố Trạch; anh Lưu Quý Trung, cán bộ ngành dầu khí, hiện công tác tại Bà Rịa – Vũng Tàu; anh Lưu Minh Vĩ ở Huế và nhiều người khác. Ban điều hành xin chân thành cám ơn.

Cuối cùng, trang WEB xin cám ơn chị Lê Minh Hiền và chị Lê Thị Thương đã dành nhiều công sức cho việc đánh máy lại nhiều tài liệu từ bản cứng sang bản mềm phục vụ cho việc chuyển lên trang WEB được dễ dàng.

Kính thưa Bà con, việc hình thành được trang WEB Làng là một việc khó nhưng để trang WEB của Làng ta hoạt động liên tục, có hiệu quả thì khó khăn còn gấp nhiều lần. Với tinh thần vì quê hương, chúng tôi kính mong mọi người con Cao Lao dù ở làng hay đã xa quê, dù ở trong nước hay ở nước ngoài hãy cùng chung tay, góp sức để bảo vệ,  xây dựng và vun đắp cho trang WEB Làng Cao Lao Hạ của chúng ta ngày càng tốt hơn.

Kính chúc toàn thể bà con mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc trang thông tin điện tử caolaoha.com của Làng chúng ta thành công và ngày càng phát triển.

Sau đây xin giới thiệu với Bà con các nội dung chi tiết của trang Web 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2010

Thay mặt ban điều hành lâm thời trang WEB

TS. Lưu Đức Hải 

 

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG LƯU VĂN TÁC, CHỦ TỊCH UBND XÃ HẠ TRẠCH

Bài phát biểu của ông Lưu Văn Tác, chủ tịch UBND xã Hạ Trạch nhân dịp khai trương trang thông tin điện tử caolaoha.com tại Hà Nội ngày 24/10/2010

 Ảnh: Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch Lưu Văn Tác phát biểu

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa bà con cô bác, anh chị em đồng hương Hạ Trạch và hội đồng hương Quảng Bình.

Kính thưa toàn thể bà con có mặt hôm nay.

Trước hết cho phép tôi được thay mặt Đảng chính quyền,măt trân và nhân dân quê hương xã nhà Hạ Trạch  gửi tới quý vị đại biểu, bà con hội đồng hương lời chúc sức khỏe, lời biết ơn sâu sắc, và lời chào đại đoàn kết góp phần xây dựng quê hương Hạ Trạch ngày càng đổi mới đi lên.

 Lãnh đạo Đảng chính quyền và nhân dân quê nhà mặc dù trãi qua một cơn lũ lịch sữ thiệt hại chưa từng có. Nhưng hôm nay nghe tin gia đình bác Lưu Đức Hồng cùng con trai Lưu Đức Hải và anh em hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội cho ra mắt khai trương trang điện tử caolaoha.com, đây là niềm phấn khởi tự hào, nguồn động viên khích  lệ đối với quê hương Hạ Trạch chúng ta.

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con! Trang WEB caolaoha.com là một trang thông tin điện tử cần thiết và vô cùng quý giá, hữu ích trong thời buổi thông tin hiện đại hôm nay. Đây là kênh thông tin để bà con đồng hương khắp mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài xích lại gần nhau hơn, nắm và cập nhật thông tin về làng quê và tình hình hoạt động của con em khắp mọi miền tổ quốc. Để từ đó con em chúng ta càng có tấm lòng tâm huyết và phát huy niềm tự hào quê hương làng Hạ chúng ta, để ai cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình về tinh thần và vật chất để góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới đi lên.

Qua nội dung chương trình và những yêu cầu về trang điện tử, nội dung chương trình hoạt động của trang điện tử caolaoha.com mà bác Lưu Đức Hồng và anh Lưu Đức Hải trao đổi hôm nay, chúng tôi rất phấn khởi và biết ơn, mong muốn cho trang điện tử caolaoha.com càng ngày càng có ý nghĩa và phát huy tác dụng thiết thực.

Một lần nữa thay mặt lãnh đạo Đảng chính quyền và nhân dân xã nhà vô cùng biết ơn và chúc sứ khỏe quý vị đại biểu và con em quê hương. Chúc cho sự cộng tác của bà con quê hương trên mọi miền tổ quốc càng làm cho trang caolaoha.com ngày càng đứng vững bề thế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng lớn mạnh phồn vinh. Xin trân trọng cám ơn. 

T/M UBND xã Hạ Trạch

Chủ tịch

Lưu Văn Tác

Một số hình ảnh tại buổi lễ khai trương xem tại đây

https://caolaoha.com/mot-so-hinh-anh-tai-le-ra-mat-website-caolaohacom.html

 

 

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Tâm tình với báo làng tôi
Gặp mặt nhân kỷ niệm 11 năm trang tin caolaoha.com
Thư mời bà con yêu mến caolaoha.com gặp mặt tại Đồng Hới
Tri ân các thương binh, liệt sỹ nhân ngày 27 tháng 7
Thư chúc tết của trang tin caolaoha.com

Video clip