11:17 - 14/04/2012

Lễ cúng tế ở Nghĩa Trủng Cồn Cui

Ý kiến của anh Lê Quang Tân về lễ cúng tế ở Nghĩa Trủng Cồn Cui

12:41 - 06/01/2012

Hội khuyến học xã Hạ Trạch

Hội khuyến học xã Hạ Trạch góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống hiếu học của làng Cao Lao Hạ

22:01 - 25/09/2011

Báo động về bệnh ung thư tại xã Hạ Trạch

Phát hiện của anh Nguyễn Danh Lợi về căn bệnh ung thư taị xã nhà

21:07 - 11/08/2011

Ký sự sông Gianh

Sông Gianh chảy qua Cao Lao Hạ. Để hiểu thêm về con sông quê hương, xin giới thiệu bút ký "Ký sự Sông Gianh" của Nguyễn Minh Sơn đã được...

21:54 - 25/07/2011

Danh sách ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất trường THCS Lưu Trọng Lư

Danh sách ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất trường THCS Lưu Trọng Lư

21:51 - 25/07/2011

Trường THCS Lưu Trọng Lư hoàn thành công trình Hòn non bộ

Trường THCS Lưu Trọng Lư hoàn thành công trình Hòn non bộ

20:24 - 20/07/2011

Danh sách cựu học sinh khóa 1994-1995 ủng hộ xây dựng phòng truyền thống và thư viện

Cựu học sinh khóa 1994-1995 trường THCS Lưu Trọng Lư ủng hộ xây dựng phòng truyền thống và thư viện.

14:18 - 29/05/2011

Vidio Cao Lao Hạ, góc nhìn từ văn hoá Làng

Giới thiệu vidio "Văn hoá Làng nhìn từ Cao Lao Hạ" do nhóm tác giả phóng viên đài truyền hình Quảng Bình thực hiện

Video clip