00:06 - 26/03/2013

Chương trình xây dựng sân Đình Cao Lao Hạ

Xin ý kiến của cộng đồng caolaoha.com về việc tổ chức thực hiện xây dựng sân Đình Cao Lao Hạ

08:55 - 10/03/2013

Tổng kết chương trình trồng lại những cây Đa quê hương

Tổng kết giai đoạn I của chương trình trồng lại những cây Đa quê hương

22:48 - 29/12/2012

Kết quả của chương trình trồng lại những cây Đa quê hương

Kết quả bước đầu của chương trình trồng lại những cây Đa quê hương

20:04 - 25/11/2012

Thư ngỏ của chương trình khôi phục lại những cây Đa quê hương

Quê hương Cao Lao Hạ kêu gọi bà con đóng góp công sức, kinh phí thực hiện "Chương trình khôi phục lại những cây Đa quê hương".

19:55 - 31/10/2012

Hình ảnh cây Đa làng Hạ

Ghi chép ban đầu của anh Nguyễn Chung Quý về các cây Đa làng ta từ trước tới nay

14:48 - 28/10/2012

Chương trình trồng lại những cây Đa quê hương

Những nội dung chính của chương trình trồng lại những cây Đa quê hương đã bị chặt phá trong quá khứ

11:19 - 19/02/2012

Thông báo về kết quả chương trình hỗ trợ thư viện trường Tiểu học Hạ Trạch

Tổng kết bước đầu kết quả chương trình 100 đầu sách với 500 cuốn sách ủng hộ cho trường Tiểu học Hạ Trạch

12:33 - 07/01/2012

Chương trình hỗ trợ thư viện trường tiểu học Hạ Trạch

Chương trình 100 đầu sách tham khảo và sách Kim đồng với 500 cuốn xây dựng thư viện trường tiểu học Hạ Trạch

Video clip