01:29 - 05/04/2015

Phương án xây dựng cổng của Đình làng

Tin về Hội nghị lựa chọn phương án xây dựng cổng của Đình làng Cao Lao Hạ

16:35 - 06/02/2015

Hoàn thành lắp đặt bộ Lư Đình Đá tại sân Đình làng

Tin ảnh về thực hiện hạng mục lắp đặt bộ Lư Đình Đá tại sân Đình làng trong khuôn khổ chương trình xây dựng các hạng mục sân Đình lần 2

16:00 - 23/01/2015

Thư kêu gọi xây dựng chùa Cao Lao Tự (Đợt 2)

Thư của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Tp. Hồ Chí Minh kêu gọi ủng hộ kinh phí sửa chữa, nâng cấp tiếp tục một số hạng mục của chùa Cao Lao Tự

15:41 - 24/12/2014

Thư kêu gọi xây dựng chùa Cao Lao Tự

Thư của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Tp. Hồ Chí Minh kêu gọi ủng hộ kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục của chùa Cao Lao Tự

07:47 - 29/10/2014

Tổng hợp ý kiến thiết kế cổng, tường rào và cảnh quan trước mặt Đình Làng

Tin về việc tổng hợp các ý kiến của bà con về thiết kế cổng, tường rào và cảnh quan trước mặt Đình Làng của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng...

05:53 - 28/10/2014

Cung tiến Hoành phi, Câu đối Đình làng Cao Lao Hạ

Tiêu chí, nội dung, tổ chức thực hiện sáng tác, tìm kiếm, biên soạn Hoành Phi, Câu đối cung tiến cho đình làng Cao Lao Hạ của Ban liên lạc Hội đồng hương...

15:31 - 15/10/2014

Thuyết minh thiết kế khuôn viên Đình Làng

Các phương án thiết kế sơ bộ kiến trúc cảnh quan Đình làng Cao Lao Hạ, trong đó tập trung vào hạng mục Cổng đình, có chỉnh lý bổ sung về chi tiết các...

22:00 - 29/09/2014

Biên bản Hội nghị về Cổng làng và Cổng Đình làng

Trích biên bản Hội nghị lấy ý kiến xây dựng một số hạng mục của Đình làng và xây dựng Cổng làng

Video clip