18:28 - 30/12/2020

Nhớ Phương Nam

Những bài haiku của anh Lưu Minh Hải viết vào những ngày làm việc cuối cùng ở miền Đông Nam Bộ đăng trên haikhuviet.com ngày 27 tháng 12 năm 2020

16:54 - 30/11/2020

Bông lúa

Chùm thơ haiku Việt của anh Lưu Đức Hải đăng trong tuyển tập Haiku Việt “12 NĂM ẤY” của nhà xuất bản Văn Học năm 2020.

08:44 - 11/11/2020

Quán quân Nguyễn Minh Châu

Cháu Nguyễn Minh Châu, con gái anh Nguyễn Hoàng Anh, người Cao Lao Hạ đạt giải nhất đàn bầu trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội.

14:21 - 10/11/2020

Hoa sen cuối hạ

Giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Haiku “Hoa bốn mùa” của NGUT.PGS Lưu Đức Trung.

09:40 - 06/09/2020

Mùa thu rồi

Chùm thơ haiku của anh Lưu Minh Hải đăng trên haikuviet.com ngày 5/9/2020

18:22 - 03/09/2020

Tôn tạo lăng mộ họ Lưu Quan

Video về tôn tạo lăng mộ họ Lưu Quan, nhánh 1, phái 3, chi Nhất, phòng Nhì làng Cao Lao Hạ

18:00 - 27/08/2020

Làng Hạ nhìn từ sông Gianh

Video của anh Lưu Thái Hà về quang cảnh làng Cao Lao Hạ nhìn từ bờ nam sông Gianh

17:16 - 20/08/2020

Lễ khánh thành Đình làng Cao Lao Hạ

Giới thiệu Video lễ khánh thành Đình làng Cao Lao Hạ ngày 17 tháng 4 năm 2011 (tức 15 tháng 3 năm Tân Mão) do anh Lưu Thái Hà thực hiện

Video clip