08:21 - 20/10/2021

Danh sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2020

Danh sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2020 của làng Cao Lao Hạ do UBND huyện Bố Trạch phê chuẩn

07:37 - 24/09/2021

Phát triển kinh tế gắn với xây dựng Đảng

Bài viết "Đảng bộ xã Hạ Trạch tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với công tác xây dựng Đảng" của anh Lê Chiêu Phùng đăng trên tạp chí...

08:05 - 10/09/2021

Định nghĩa màu tím oải hương?

Thơ bằng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt của cháu Phan Anh Bảo Ngân, 10 tuổi, con gái Tiến sỹ Phan Hồng Minh

08:24 - 25/07/2021

Địa chí làng Cao Lao Hạ - đôi điều góp ý bổ sung

Những điều góp ý bổ sung rất công phu và trân trọng về Địa chí làng Cao Lao Hạ của anh Lưu Văn Quỳnh

16:15 - 14/06/2021

Thơ ca, hò hát dân gian

Bài viết về những sưu tầm thơ ca, hò hát dân gian của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

15:45 - 24/05/2021

Hò ru con

Bài viết về những câu hò ru con của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

08:30 - 19/05/2021

Hệ thống nước sinh hoạt xã tại Hạ Trạch

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện hệ thống cấp nước hiện nay ở xã Hạ Trạch của anh Nguyễn Chung Quý

09:28 - 17/05/2021

Cần cải tạo hệ thống cấp nước ngọt cho nhân dân Hạ Trạch

Bài viết của anh Lê Chiêu Chung trên Facebook cá nhân về tình trạng cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Hạ Trạch hiện nay.

Video clip