14:09 - 19/05/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 6)

Giới thiệu phần 6, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

08:31 - 13/05/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 5)

Giới thiệu phần 5, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

17:45 - 05/05/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 4)

Giới thiệu phần 4, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

08:13 - 04/05/2020

Ngôi nhà kiến trúc cổ của mệ Lê Thị Giởi

Giới thiệu những hình ảnh ngôi nhà kiến trúc cổ của mệ Lê Thị Giởi ở Thôn 5 do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

15:49 - 27/04/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 3)

Giới thiệu phần 3, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

17:29 - 23/04/2020

LỊCH SỬ XÃ HẠ TRẠCH 1470 – 2015 (PHẦN 2)

Giới thiệu phần 2, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

15:08 - 18/04/2020

Đưa em về thăm làng Hạ quê anh

Giới thiệu ca khúc của anh Nguyễn Công Tranh viết về quê hương Hạ Trạch thân yêu

09:49 - 15/04/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 1)

Giới thiệu phần 1, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

Video clip