17:35 - 28/10/2019

Sinh hoạt hàng ngày của người dân làng Cao Lao Hạ xưa

Bài viết về sinh hoạt hàng ngày của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

19:04 - 27/09/2019

Giao tiếp ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội

Bài viết về quan hệ giao tiếp, ứng xử trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn  

11:25 - 13/09/2019

Phong tục kiêng cữ, mê tín

Bài viết về phong tục kiêng cữ, mê tín trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

14:08 - 06/09/2019

Hạ Trạch sau 20 năm nhận danh hiệu Anh hùng

Bài phát thanh trên hệ thông truyền thanh của xã nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2019 do anh Nguyễn Chung Quý viết và đọc

16:52 - 04/09/2019

Nguyễn Hoàng Anh được tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú

Quyết số 1359/QĐ-CTN của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho Nguyễn Hoàng Anh

14:28 - 31/08/2019

20 năm sau ngày Hạ Trạch đón danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Ghi chép và những bức ảnh ký ức của anh Nguyễn Chung Quý về ngày xã Hạ Trạch đón danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

19:42 - 28/08/2019

Phong tục đưa tang của làng Cao Lao Hạ

Bài viết về phong tục đưa tang trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

09:07 - 04/07/2019

Phong tục cưới hỏi, hôn nhân làng Cao Lao Hạ xưa

Bài viết về phong tục cưới hỏi, hôn nhân trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

Video clip