08:15 - 09/01/2020

Ngôi nhà cổ của bác Lưu Văn Lãm

Giới thiệu những hình ảnh ngôi nhà cổ của bác Lưu Văn Lãm ở Thôn 5 do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

18:27 - 01/01/2020

Người chỉ huy trận 'Điện Biên Phủ trên không' và trận đánh đầu tiên ở Cổng Trời

Bài viết về Trung tướng Lê Văn Tri đăng trên nhiều trang tin điện tử trong những ngày gần đây

17:33 - 30/12/2019

Tư liệu quý về làng Cao Lao Hạ

Giới thiệu sưu tầm, nghiên cứu của bác Lê Văn Viên và các thành viên về Cửu Khúc Long Khê, Hói Hạ, Hồ Vực, Ao Phôốc của làng Cao Lao Hạ.

22:03 - 22/12/2019

Hò đưa linh ở làng Cao Lao Hạ xưa

Bài viết về phong tục hò đưa linh trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

19:09 - 17/12/2019

Hò đối đáp (vấn đáp) ở làng Cao Lao Hạ

Bài viết về hò đối đáp xưa của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

14:36 - 13/12/2019

Ngôi nhà cổ của mệ Khảng

Hình ảnh ngôi nhà cổ của mệ Nguyễn Thị Mỹ (mệ Khảng) ở Thôn 5 do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

15:26 - 26/11/2019

Hò nhân ngãi ở làng Cao Lao Hạ

Bài viết về hò nhân ngãi xưa của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

18:28 - 05/11/2019

Nhà ở làng Cao Lao Hạ xưa

Bài viết về nhà ở xưa của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

Video clip