08:53 - 16/09/2015

Đình Cao Lao Hạ, nơi ghi dấu ấn cuộc tổng tuyển cử đầu tiên

Giới thiệu phóng sự về Đình làng Cao Lao Hạ của Hoàng Thái và Thanh Trung phát sóng trên báo Truyền hình Quốc hội ngày 13 tháng 9 năm 2015

23:14 - 26/07/2014

Địa chí làng Cao Lao Hạ

Giới thiệu toàn văn cuốn "Điạ chí làng Cao Lao Hạ" của bác Lê Văn Sơn

20:49 - 04/03/2014

Giới thiệu lịch sử Làng Cao Lao Hạ - Hạ Trạch

Giới thiệu cuốn "Lịch sử Làng Cao Lao Hạ - Hạ Trạch thế kỷ XV-2010"

20:59 - 01/10/2013

Làng của Cửu khúc Long khê

Bài viết của Phan Viết Dũng, nguyên Thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, nguyên Giám đốc sở Văn Hóa Thông tin Quảng Bình

08:35 - 12/09/2013

Thành Kẻ Hạ

Ghi chép của nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Công Nhung sau một lần về thăm Cao Lao Hạ

16:30 - 27/06/2012

Ngầm Hói Hạ một thời máu lửa

Cùng với bến phà Gianh 2. Ngầm Hói Hạ xã Hạ Trạch là một địa danh oai hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

22:29 - 24/05/2012

Hạo Quang Hầu - Lê Quang Thần và dấu “ Trung quân chi ấn” - 中 軍 之 印 trong tài liệu cổ của Làng Cao Lao Hạ.

Nghiên cứu của anh Trường Lưu Cao Lao về cụ:" Hạo Quang Hầu - Lê Quang Thần và dấu “Trung quân chi ấn” - 中 軍 之 印 trong tài liệu cổ của Làng Cao Lao...

06:48 - 24/04/2012

Thành Cao Lao Hạ

Dấu ấn văn hoá Chămpa ở Quảng Bình

Video clip