06:48 - 24/04/2012

Thành Cao Lao Hạ

Dấu ấn văn hoá Chămpa ở Quảng Bình

18:43 - 20/04/2012

Tài liệu cổ của Làng Cao Lao Hạ

Thông tin vè một số tài liệu cổ về làng Cao Lao Hạ

19:04 - 06/12/2011

Làng cổ Cao Lao Hạ

Bài viết của anh Cảnh Giang gửi đăng trên tập san Di sản huyện Bố Trạch

18:57 - 08/11/2011

Dựng Đình Cao Lao

Một áng văn cổ của Làng Cao Lao xưa được ghi lại theo lời đọc của ông Lê Quang Chủy.

12:05 - 17/10/2011

Thuyết âm dương ngũ hành, nghề làm thầy bộ thuỷ và dòng họ Lê Chiêu ở Cao Lao Hạ

Nghiên cứu của anh Lê Chiêu Chung về một nghề xưa, rất nổi tiếng của làng Cao Lao Hạ

16:58 - 10/09/2011

Chữ Hán và câu đối Đình Làng

Giải nghĩa các câu đối trên cột biểủ Đình Làng của anh Lê Chiêu Chung

06:56 - 03/04/2011

Giá trị của Văn tế Đình Trung

Hơn 200 năm đã qua, Văn tế Đình Trung làng Cao Lao Hạ vẫn còn nguyên giá trị

09:46 - 30/03/2011

Văn tế Đình Trung làng Cao Lao Hạ

Bản gốc Văn tế Đình Trung làng Cao Lao Hạ bằng chữ Hán Nôm

Video clip