21:00 - 13/10/2011

Một số đề án xây dựng NTM của các xã bạn

Giới thiệu một số bản quy hoạch nông thôn mới của một số địa phương trong nước do anh Nguyễn Danh Lợi sư tầm và cung cấp

09:27 - 10/10/2011

Các yếu tố, nguồn lực cho phát triển KT – XH xã Hạ Trạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bài viết của anh Lưu Đức Hải nhận diện về những yếu tố và nguồn lực cho phát triển Hạ Trạch trong tương lai

09:14 - 10/10/2011

Để cương quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Giới thiệu bản đề cương quy hoạch nông thôn mới của anh Nguyễn Danh Lợi

20:38 - 06/10/2011

Vài suy nghĩ về xây dựng nông thôn mới

Một số ý kiến của anh Lê Chiêu Lĩnh

21:45 - 29/09/2011

Trao đổi giữa haild1960 với tuan65kt về hướng khai thác thế mạnh lâm nghiệp của xã

Kính mong bà con cùng nêu các ý tưởng phát triển quê hương đóng góp cho việc soạn thảo quy hoạch

21:09 - 15/09/2011

Ý tưởng quy hoạch mương Làng Hạ

Giới thiệu ý tưởng quy hoạch hệ thống mương Hạ Trạch của tuan65kt

06:21 - 15/09/2011

Vài suy nghĩ về kế thừa và phát triển kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới

Ý kiến của anh Lưu Văn Lộc về quy hoạch phát triển quê hương

22:03 - 10/09/2011

Ý kiến của anh Tuan65kt về quy hoạch quê hương

Trao đổi giữa Ban biên tập và tuan65kt

Video clip