20:44 - 23/01/2016

Một số hình ảnh vụ SX Đông Xuân 2015- 2016 tại xã Hạ Trạch

Một số hình ảnh vụ SX Đông Xuân 2015- 2016 tại xã Hạ Trạch

07:49 - 29/07/2015

Một số hình ảnh lễ khởi công và khánh thành Đình Làng

Những hình ảnh về về Lễ khởi công và khánh thành Đình làng Cao Lao Hạ do các anh Cảnh Giang và Lê Chiêu Phùng thực hiện

00:06 - 13/05/2015

Hạ Trạch vào mùa thu hoạch lúa Đông Xuân 2014- 2015

Phóng sự ảnh của Lê Chiêu Phùng vêt mùa thu hoạch lúa Đông Xuân 2014- 2015 tại Hạ Trạch

20:41 - 22/03/2015

Cao Lao trong sương sớm

Hình ảnh Đình Cao Lao Hạ trong sương sớm của Xuân Hoàng

21:38 - 05/03/2015

Hình ảnh ngày rằm tại quê nhà

Hình ảnh ngày rằm tháng Giêng năm 2015 tại quê nhà của tác giả Đặng Văn Quang thực hiện

21:00 - 05/03/2015

Tin về rằm tháng giêng tại quê nhà

Tin về rằm tháng Giêng năm 2015 tại quê nhà của tác giả Lê Chiêu Phùng

12:09 - 03/01/2015

Hình ảnh ngày Tết dương lịch trên quê hương

Một số hình ảnh ngày Tết dương lịch trên quê hương của tác giả Lê Chiêu Phùng

18:47 - 28/12/2014

Sông Gianh chín nhịp cầu

Bài hát Sông Gianh chín nhịp cầu của nhạc sỹ Phó Đức Phương

Video clip