19:24 - 23/08/2016

Cúng rằm tháng 7 năm 2016 tại làng Cao Lao Hạ

Một số hình ảnh 24 dòng họ cúng rằm tháng 7 năm 2016 tại làng Cao Lao Hạ do anh Lê Mạnh Hùng thực hiện

18:37 - 23/08/2016

Rằm tháng 7 năm 2016 ở Cao Lao Hạ

Những hình ảnh lễ cúng rằm tháng 7 năm 2016 ở Cao Lao Hạ do anh Cảnh Giang thực hiện

08:36 - 18/08/2016

Hình ảnh thu hoạch tôm tại quê hương

Những hình ảnh thu hoạch tôm tại quê hương do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

23:08 - 20/07/2016

Hệ thống nuôi trồng thủy sản xã Hạ Trạch

Hệ thống nuôi trồng thủy sản, một thế mạnh cần được chú trọng khai thác của xã Hạ Trạch

02:26 - 04/07/2016

Màu xanh trên quê hương làng Hạ

Màu xanh trên quê hương làng Hạ, vụ Hè thu 2016 chắc lại được mùa

15:51 - 21/06/2016

Một số hình ảnh kỷ niêm 10 năm Câu lạc bộ thơ H­ương Sắc Cao Lao

Một số hình ảnh kỷ niêm 10 năm Câu lạc bộ thơ H­ương Sắc Cao Lao do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

19:07 - 07/06/2016

Hình ành được mùa lúa năm 2016

Những hình ảnh thu hoạch lúa năm 2016 của anh Lê Chiêu Phùng, lúa về tràn ngập xóm làng

16:10 - 07/05/2016

Hình ảnh quê hương đầu hè 2016

Những bức ảnh về quê hương những ngày đầu hè 2016 của anh Nguyễn Chung Quý

Video clip