17:36 - 24/01/2019

Toàn cảnh làng Cao Lao Hạ

Video toàn cảnh làng Cao Lao Hạ năm đầu năm 2018 do anh Lưu Anh Tiến thực hiện

12:24 - 31/08/2018

Hình ảnh lúa thu làng Hạ

Hình ảnh lúa thu làng Hạ do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

01:03 - 06/06/2018

Hình ảnh quê hương trước mùa gặt

Hình ảnh quê hương trước mùa gặt do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

20:34 - 04/07/2017

Hình ảnh trước cổng Đình làng

Những bức ảnh về phía trước cổng Đình làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

06:55 - 30/06/2017

Cánh đồng quê hương

Những bức ảnh tuyệt đẹp về cánh đồng quê hương của tác giả Nguyễn Chung Quý

06:19 - 03/03/2017

Lúa xuân quê hương

Những hình ảnh lúa xuân "thời con gái" trên cánh đồng quê hương

19:24 - 23/08/2016

Cúng rằm tháng 7 năm 2016 tại làng Cao Lao Hạ

Một số hình ảnh 24 dòng họ cúng rằm tháng 7 năm 2016 tại làng Cao Lao Hạ do anh Lê Mạnh Hùng thực hiện

18:37 - 23/08/2016

Rằm tháng 7 năm 2016 ở Cao Lao Hạ

Những hình ảnh lễ cúng rằm tháng 7 năm 2016 ở Cao Lao Hạ do anh Cảnh Giang thực hiện

Video clip