19:07 - 07/06/2016

Hình ành được mùa lúa năm 2016

Những hình ảnh thu hoạch lúa năm 2016 của anh Lê Chiêu Phùng, lúa về tràn ngập xóm làng

16:10 - 07/05/2016

Hình ảnh quê hương đầu hè 2016

Những bức ảnh về quê hương những ngày đầu hè 2016 của anh Nguyễn Chung Quý

23:21 - 12/03/2016

Bình yên Làng Hạ

Những bức ảnh mới nhất của anh Lê Chiêu Phùng về quê hương Cao Lao Hạ

09:17 - 16/02/2016

Một số hình ảnh ngày mùng 1 Tết 2016

Một số hình ảnh bà con đi họ ngày mùng 1 Tết Bính Thân năm 2016 do anh Lê Mạnh Hùng thực hiện

09:16 - 16/02/2016

Một số hình ảnh ngày 30 tết

Một số hình ảnh ngày 30 tết tại quê nhà do anh Lê Mạnh Hùng thực hiện

22:35 - 14/02/2016

Chợ Tết quê hương

Một số hình ảnh của chợ Tết quê hương Hạ Trạch của anh Lê Chiêu Phùng

22:24 - 14/02/2016

Không khí sáng mồng 1 tết tại các nhà thờ Họ

Một số hình ảnh không khí sáng mồng 1 tết tại các nhà thờ Họ của anh Lê Chiêu Phùng

20:44 - 23/01/2016

Một số hình ảnh vụ SX Đông Xuân 2015- 2016 tại xã Hạ Trạch

Một số hình ảnh vụ SX Đông Xuân 2015- 2016 tại xã Hạ Trạch

Video clip