07:25 - 08/04/2019

Video lễ khánh thành lăng mộ tổ Ông, tổ Bà đời thứ 6 họ Lưu Quan

Video lễ khánh thành lăng mộ tổ Ông, tổ Bà đời thứ 6 họ Lưu Quan, làng Cao Lao Hạ, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

16:18 - 06/04/2019

Lễ khánh thành nhà thờ họ Lê Chiêu

Video lễ khánh thành nhà thờ họ Lê Chiêu, làng Cao Lao Hạ, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

07:27 - 02/04/2019

Tàn phá của cơn bão vào Hạ Trạch năm 2013

Video ghi lại những thiệt hại của xã Hạ Trạch sau cơn bão lịch sử tháng 9 năm 2013

10:09 - 29/03/2019

Lễ khánh thành nhà thờ họ Lưu Văn

Video lễ khánh thành nhà thờ họ Lưu Văn, làng Cao Lao Hạ, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

14:22 - 21/03/2019

Lễ khánh thành nhà thờ Họ Đặng làng Cao Lao Hạ

Video lễ khánh thành nhà thờ họ Đặng làng Cao Lao Hạ, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

08:09 - 17/03/2019

Lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Văn

Video lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Văn làng Cao Lao Hạ do anh Cảnh Giang thực hiện

09:35 - 14/03/2019

Lê Mô Khải, danh tướng Cần Vương

Phim giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của danh tướng Cần vương Lê Mô Khải, người làng Cao Lao Hạ do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện

19:17 - 16/02/2019

Không khí Tết Kỷ Hợi năm 2019 làng Cao Lao Hạ

Video ghi lại không khí Tết Kỷ Hợi 2019 tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình do anh Nguyễn Danh Lợi thực hiện

Video clip