22:02 - 06/05/2014

Người lính già và hồi ức qua hai cuộc kháng chiến

Gần 40 năm sống trong hòa bình, tuy tuổi đã cao, mái tóc đã bạc trắng song những kỷ niệm về hành trình đánh Pháp, chống Mỹ cứu nước vẫn còn nguyên vẹn...

12:58 - 21/01/2014

Lê Trọng Huấn

Giới thiệu anh Lê Trọng Huấn, một người con của Cao Lao Hạ, một Giám đốc năng động của tỉnh Quảng Bình

21:22 - 01/01/2014

Danh sách các liệt sỹ Hạ Trạch trên nhà bia tưởng niệm

Danh sách chính thức các liệt sỹ Hạ Trạch đã khắc tên tại nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ của xã

21:41 - 28/11/2013

Danh sách các liệt sỹ Hạ Trạch chuẩn bị khắc lên nhà bia tưởng niệm

Danh sách cuối cùng các liệt sỹ chuẩn bị khắc tên lên nhà bia tưởng niệm

10:01 - 15/11/2013

Danh sách liệt sĩ được hiệu chỉnh để khắc tên tại nhà bia

Danh sách liệt sĩ được hiệu chỉnh để khắc tên tại nhà bia do UBND xã Hạ Trạch cung cấp

00:50 - 29/10/2013

Danh sách khen thưởng năm học 2012-2013

Danh sách khen thưởng năm học 2012-2013 của trường THCS Lưu Trọng Lư.

08:56 - 28/09/2013

Chuyện về một liệt sĩ

Chuyện về một liệt sỹ hy sinh trên đất Cao Lao hạ

12:24 - 05/09/2013

Danh sách các liệt sỹ Hạ Trạch

Danh sách và thông tin mới nhất về các liệt sỹ Hạ Trạch chuẩn bị khắc lên nhà bia tưởng niệm

Video clip