19:07 - 16/08/2021

Chùm thơ haiku dự thi của anh Lưu Đức Hải

Chùm thơ tham dự cuộc thi thơ Haiku t – Hà Nội năm 2021 của anh Lưu Đức Hải, người Cao Lao Hạ hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

07:03 - 15/08/2021

Chùm haiku dự thi của anh Lưu Văn Quỳnh

Chùm thơ tham dự cuộc thi thơ Haiku Việt – Hà Nội năm 2021 của anh Lưu Văn Quỳnh, người Cao Lao Hạ hiện đang sinh sống tại Hải Dương.

07:29 - 07/07/2021

Xóm vắng chiều đông

Giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Haiku “Hoa bốn mùa” của NGUT.PGS Lưu Đức Trung.

07:39 - 07/06/2021

Hoa đào nở

Giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Haiku “Hoa bốn mùa” của NGUT.PGS Lưu Đức Trung.

08:22 - 25/05/2021

Cuộc thi sáng tác Thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021

Thông tin về cuộc thi sáng tác Thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021do Câu lạc bộ thơ haiku Việt Hà Nội tổ chức

08:15 - 16/05/2021

Trăng đợi ai

Chùm thơ haiku về trăng của bác Lê Văn Viên

17:12 - 05/05/2021

Không tiếng gọi

Giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Haiku “Hoa bốn mùa” của NGUT.PGS Lưu Đức Trung

08:00 - 25/04/2021

Mặt trời đang lên

Chùm thơ haiku của bác Lê Văn Viên

Video clip