16:44 - 04/01/2016

Vớt ánh trăng thanh

Giới thiêu tập thơ "Bốn mùa hoa" của Lưu Đức Trung

14:45 - 30/12/2015

10 bài thơ haiku và lời bình (lần 2)

Giới thiệu 10 bài thơ haiku tiếp theo được sáng tác trong thời gian gần đây và lời bình luận của con em làng Cao Lao Hạ

20:17 - 14/12/2015

Tiếp nhận thơ haiku ở Việt Nam

Giới thiệu khái quát về thơ haiku và quá trình tiếp nhận vào Việt Nam

22:05 - 01/12/2015

10 bài thơ haiku và lời bình của con em làng Cao Lao Hạ (lần 1)

Giới thiệu 10 bài thơ haiku sáng tác trong thời gian gần đây và lời bình luận của con em làng Cao Lao Hạ

21:32 - 24/11/2015

Thơ Haiku Việt

Thơ haiku Việt qua tâm sự của GS. Lưu Đức Trung

23:34 - 17/11/2015

Chùm thơ haiku của thầy Lê Văn Viên

Giới thiệu chùm thơ haiku mới sáng tác của thầy giáo Lê Văn Viên

Video clip