06:57 - 23/04/2018

Thời hoa đỏ đã qua

Chùm thơ haiku vào Hạ của Lưu Minh Hải

19:30 - 27/03/2018

Chùm thơ haiku về Đạo Phật

Giới thiệu chùm thơ haiku về Đạo Phật của anh Lưu Đức Hải và anh Lưu Minh Hải

19:18 - 22/02/2018

Chùm thơ haiku của Lưu Minh Hải

Giới thiệu chùm thơ haiku cuối năm Đinh Dậu của anh Lưu Minh Hải

15:37 - 04/02/2018

Chùm thơ haiku của tác giả Lê Văn Viên và Lưu Trọng Tri

Giới thiệu chùm thơ Haiku mới sáng tác của tác giả Lê Văn Viên và Lưu Trọng Tri, câu lạc bộ Hương Sắc Cao Lao

09:43 - 03/02/2018

Chùm thơ haiku của PGS.TS Lưu Đức Trung

Giới thiệu chùm thơ haiku của cố PGS.TS Lưu Đức Trung và lời bình

13:44 - 31/12/2017

Thơ Haiku về làng Cao Lao Hạ

Giới thiệu bài viết của PGS.TS Lưu Đức Trung về thơ Haiku về làng Cao Lao Hạ đăng trên tập san Thơ Haiku Việt xuân năm 2016

21:37 - 04/10/2017

Chùm thơ haiku của tác giả Lưu Đức Hải

Giới thiệu chùm thơ haiku của anh Lưu Đức Hải đang trên chuyên san của Câu lạc bộ Haiku Việt - Hà Nội tháng 4/2017 do nhà xuất bản Hải Phòng ấn hành

15:07 - 25/01/2017

Chùm thơ haiku cùa bác Lưu Trọng Tri

Giới thiệu chùm thơ haiku mới của bác Lưu Trọng Tri, hiện đang nghỉ hưu tại quê nhà

Video clip