22:44 - 18/10/2016

Chùm thơ haiku của bác Lưu Trọng Tri

Giới thiệu chùm thơ haiku mới sáng tác của bác Lưu Trọng Tri

20:14 - 28/06/2016

10 bài thơ haiku và lời bình (lần 6)

Giới thiệu 10 bài thơ haiku tiếp theo được sáng tác trong thời gian gần đây và lời bình luận của con em làng Cao Lao Hạ

19:08 - 24/04/2016

10 bài thơ haiku và lời bình (lần 5)

Giới thiệu 10 bài thơ haiku tiếp theo được sáng tác trong thời gian gần đây và lời bình luận của con em làng Cao Lao Hạ

21:44 - 06/04/2016

10 bài thơ haiku và lời bình (lần 4)

Giới thiệu 10 bài thơ haiku tiếp theo do con em làng Cao Lao Hạ sáng tác và viết lời bình luận

22:57 - 04/03/2016

10 bài thơ haiku và lời bình (lần 3)

Giới thiệu 10 bài thơ haiku tiếp theo được sáng tác trong thời gian gần đây và lời bình luận của con em làng Cao Lao Hạ

12:40 - 04/03/2016

Xuân bất tận

Cảm xúc của anh Lưu Văn Quỳnh về mùa xuân, về người thầy kính yêu của mình

06:45 - 22/02/2016

Chùm thơ haiku mới của thầy Lê Văn Viên

Giới thiệu chùm thơ haiku mới của thầy giáo Lê Văn Viên, Chủ tịch câu lạc bộ thơ Hương sắc Cao Lao

07:32 - 08/01/2016

Bóng Hạc

Bài viết về cảm nhận thơ Haiku của anh Lưu Văn Quỳnh

Video clip