09:15 - 20/09/2021

Cảm nhận thu sang

Chùm thơ sáng tác gần đây của anh Lê Quang Quý, người làng Cao Lao Hạ, hiện nghỉ hưu ở Sơn Tây, Hà Nội

11:47 - 31/08/2021

Chùm thơ mới của anh Lê Chiêu Huân

Chùm thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Người

07:26 - 13/08/2021

Ký họa hồn tôi

Giới thiệu tập thơ đầu tay của anh Lưu Minh Hải do Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam ấn hành năm 2021

08:13 - 10/08/2021

Cảm nhận thu sang

Chùm thơ chào đón mùa thu của con em làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và giới thiệu

07:09 - 23/07/2021

Đời thường

Thơ của anh Lê Minh Thắng đăng trong tập “Hai bốn chữ cái” do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành năm 2017

07:38 - 21/07/2021

Sắp xếp lại mùa thương

Chùm thơ nhiều thể loại của anh Lưu Minh Hải đăng trên tạp chí Sông Hương số 389, tháng 7 năm 2021

15:47 - 18/06/2021

Khúc sông xưa

Thơ của anh Lê Minh Thắng đăng trong tập “Hai bốn chữ cái” do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành năm 2017

07:40 - 02/06/2021

Lời ru

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Chiêu Huân (Hàn Đức Nhật) đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

Video clip