07:38 - 21/07/2021

Sắp xếp lại mùa thương

Chùm thơ nhiều thể loại của anh Lưu Minh Hải đăng trên tạp chí Sông Hương số 389, tháng 7 năm 2021

15:47 - 18/06/2021

Khúc sông xưa

Thơ của anh Lê Minh Thắng đăng trong tập “Hai bốn chữ cái” do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành năm 2017

07:40 - 02/06/2021

Lời ru

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Chiêu Huân (Hàn Đức Nhật) đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

08:08 - 01/06/2021

Cuộc chiến này

Thơ của anh Lưu Văn Quỳnh tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch covid 19

15:30 - 10/05/2021

Chung một bầu trời mà hai phía rất xa

Chùm thơ 1 – 2 – 3 của Lưu Minh Hải đăng trên trang vanhocsaigom.com ngày 6 tháng 5 năm 2021

07:44 - 08/05/2021

Tiếng ve gọi hạ

Chùm thơ vào hè của con em làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức tập hợp và giới thiệu

18:36 - 26/03/2021

Tháng ba hương bưởi nồng nàn

Những bài thơ về tháng ba của con em làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức tập hợp và giới thiệu

08:00 - 20/03/2021

Người cầm bút phải biết thương đời chữ

Chùm thơ của anh Lưu Minh Hải đăng trên trang tin vanvn.vn của Hội nhà văn Việt Nam ngày 16/3/2021

Video clip