09:45 - 01/03/2021

Chào mùa xuân

Chùm thơ đầu mùa xuân của con em làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức tập hợp và giới thiệu.

08:13 - 01/02/2021

Chào xuân Tân Sửu

Chùm thơ đón chào xuân Tân Sửu của con em làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức tập hợp và giới thiệu

11:24 - 11/12/2020

Nỗi nhớ mùa đông

Chùm thơ của con em làng Cao Lao Hạ về mùa đông do anh Nguyễn Hữu Đức tập hợp và giới thiệu

18:48 - 14/11/2020

Nhặt lại chính mình

Giới thiệu chùm thơ 1-2-3 của anh Lưu Minh Hải đăng trên báo Văn Học Sài gòn ngày 19 tháng 10 năm 2020

09:12 - 05/11/2020

Thương lắm miền trung

Chùm thơ của các tác giả người Cao Lao Hạ chia sẻ với Miền trung trong những ngày bão lũ do anh Nguyễn Hữu Đức tập hợp và giới thiệu

20:14 - 30/10/2020

Thương nhiều Miền Trung

Chùm thơ của các tác giả người làng Cao Lao Hạ về Miền trung thân yêu những ngày chống chọi với bão lũ

10:58 - 16/10/2020

Rào Trăng

Cảm xúc của anh Đặng Văn Quang và Nguyễn Công Tranh về tác hại của lũ lụt MIền Trung năm 2020

09:48 - 03/06/2020

NỖI NHỚ THÁNG TƯ

Chùm thơ của con em làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức tập hợp và giới thiệu

Video clip