20:30 - 11/05/2019

Tri ân chiến sỹ thành cổ

Giới thiệu chùm thơ của anh Lê Chiêu Quỳnh in trong Tập thơ Hương Sắc Cao Lao Xuân Kỷ Hợi năm 2019  

18:38 - 30/04/2019

Cảm xúc ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5

Cảm  xúc của anh Đặng Văn Quang và anh Nguyễn Công Tranh nhân ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5

06:42 - 17/04/2019

Mẹ tôi

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lưu Trọng Tri, đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018  

14:37 - 15/04/2019

Cảm xúc tháng tư về

Những góc cảm xúc qua những vần thơ của một số tác giả người Cao Lao Hạ khi tháng tư về do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và giới thiệu

08:51 - 28/03/2019

Chùm thơ của Lê Thị Mận và Lê Mai

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Thị Mận và Lê Mai, đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018  

11:44 - 19/03/2019

Chùm thơ của Lê Chiêu Huân

Giới thiệu chùm thơ của Lê Chiêu Huân, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình.

19:05 - 08/03/2019

Thơ tình tháng ba

Những vần thơ tình mới sang tác của con em làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và tuyển chọn

16:43 - 26/01/2019

Chùm thơ của bác Trần Xuân Đạm

Giới thiệu 2 bài thơ xuất bản gần đây nhất của bác Trần Xuân Đạm in trong tập thơ Xuân Mậu Tuất 2018 của Câu lạc bộ Hương Sắc Cao Lao

Video clip