10:55 - 22/05/2018

Các hoạt động tại lễ ra mắt Tập san làng Cao Lao Hạ

Tin tóm tắt về các hoạt động tại buổi lễ ra mắt Tập san làng Cao Lao Hạ ngày 19/5/2018.

09:00 - 05/04/2018

Giới thiệu Tập san làng Cao Lao Hạ

Thông tin về việc ấn hành Tập san làng Cao Lao Hạ của Ban biên tập trang tin caolaoha.com

10:18 - 07/11/2017

Các hoạt động tại lễ kỷ niệm 7 năm trang tin caolaoha.com

Ghi chép về những hoạt động chủ yếu tại lễ kỷ niệm 7 năm caolaoha.com tại quê nhà

13:11 - 04/11/2017

Thu chi của lễ kỷ niệm 7 năm trang tin caolaoha.com

Danh sách bà tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí cho lễ kỷ niệm 7 năm trang tin caolaoha.com và chi tiết các khoản chi tiêu

20:04 - 03/11/2017

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm 7 năm trang tin caolaoha.com của anh Nguyễn Văn Trung

Diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 7 năm thành lập trang tin caolaoha.com của anh Nguyễn Thành Chung, Chủ tịch Mặt trận xã Hạ Trạch

19:51 - 03/11/2017

Tiếng vọng hồn quê

Cảm xúc của anh Đặng Văn Quang sau buổi lễ kỷ niệm 7 năm thành lập trang tin caolaoha.com

14:48 - 03/11/2017

Video lễ kỷ niệm 7 năm caolaoha.com

Video ghi lại toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm 7 năm trang tin caolaoha.com do anh Cảnh Giang thực hiện

22:39 - 31/10/2017

Phát biểu của anh Lê Quang Nho nhân kỷ niệm 7 năm caolaoha.com

Bài phát biểu tổng kết của đồng chí Lê Quang Nho – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tại buổi lễ kỷ niệm 7 năm ngày thành lập trang Web caolaoha.com

Video clip