16:40 - 23/10/2018

Tám năm hoạt động của trang tin caolaoha.com.

Lời của Ban biên tập nhân kỷ niệm 8 năm hoạt động của trang tin caolaoha.com

01:00 - 23/05/2018

Hình ảnh lễ ra mắt Tập san

Một số hình ảnh tại lễ ra mắt Tập san

22:15 - 22/05/2018

Phát biểu của anh Nguyễn Xuân Trường tại lễ ra mắt Tập san

Phát biểu của anh Nguyễn Xuân Trường tại lễ ra mắt Tập san

22:13 - 22/05/2018

Phát biểu khai mạc lễ ra mắt Tập san của anh Lưu Văn Tác, Chủ tịch UBND xã

Phát biểu khai mạc lễ ra mắt Tập san của anh Lưu Văn Tác, Chủ tịch UBND xã

16:43 - 22/05/2018

Phát biểu của anh Lưu Đức Hải tại lễ ra mắt Tập San

Phát biểu của anh Lưu Đức Hải tại lễ ra mắt Tập San làng Cao Lao Hạ

10:55 - 22/05/2018

Các hoạt động tại lễ ra mắt Tập san làng Cao Lao Hạ

Tin tóm tắt về các hoạt động tại buổi lễ ra mắt Tập san làng Cao Lao Hạ ngày 19/5/2018.

09:00 - 05/04/2018

Giới thiệu Tập san làng Cao Lao Hạ

Thông tin về việc ấn hành Tập san làng Cao Lao Hạ của Ban biên tập trang tin caolaoha.com

10:18 - 07/11/2017

Các hoạt động tại lễ kỷ niệm 7 năm trang tin caolaoha.com

Ghi chép về những hoạt động chủ yếu tại lễ kỷ niệm 7 năm caolaoha.com tại quê nhà

Video clip