22:23 - 31/10/2017

Phát biểu của anh Nguyễn Danh Lợi nhân kỷ niệm 7 năm caolaoha.com

Phát biểu của anh Nguyễn Danh Lợi, Chủ tịch Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội trong buổi lễ kỷ niệm 7 năm thành lập trang tin caolaoha.com

21:16 - 30/10/2017

Phát biểu của anh Lưu Văn Tác nhân kỷ niệm 7 năm caolaoha.com

Phát biểu của anh Lưu Văn Tác, chủ tịch UBND xã Hạ Trạch tại buổi lễ kỷ niệm 7 năm thành lập trang tin caolaoha.com

00:19 - 30/10/2017

Hình ảnh về lễ kỷ niệm 7 năm trang tin caolaoha.com

Một số hình ảnh về lễ kỷ niệm 7 năm thành lập trang tin làng caolaoha.com diễn ra ngày 28/10/2017 tại Hội trường xã Hạ Trạch

20:20 - 29/10/2017

Phát biểu của anh Đặng Văn Quang nhân kỷ niệm 7 năm caolaoha.com

Bài phát biểu của anh Đặng Văn Quang, công tác viên xa quê nhân kỷ niệm 7 năm thành lập trang tin caolaoha.com

15:07 - 29/10/2017

Phát biểu của anh Nguyễn Chung Quý nhân kỷ niệm 7 năm caolaoha.com

Bài phát biểu của anh Nguyễn Chung Quý, công tác viên tại quê nhà nhân kỷ niệm 7 năm thành lập trang tin caolaoha.com

00:03 - 27/10/2017

7 năm hoạt động của trang tin caolaoha.com

Phát biểu của anh Lưu Đức Hải, trưỏng Ban biên tập nhân lễ kỷ niệm 7 năm hoạt động của trang tin caolaoha.com

14:21 - 21/10/2017

Trang Web làng tôi

Bài viết của anh Lưu Văn Quỳnh nhân kỷ niệm 7 năm trang caolaoha.com

14:00 - 21/10/2017

Sinh nhật caolaoha.com, ta lại tìm về chốn quê

Cảm xúc của anh Phan Văn Hà nhân ngày kỷ niệm caolaoha.com tròn 7 tuổi

Video clip