11:42 - 04/11/2015

Các hoạt động của lễ kỷ niệm 5 năm caolaoha.com

Ghi chép về những hoạt động chủ yếu tại lễ kỷ niệm 5 năm caolaoha.com tại quê nhà

22:50 - 02/11/2015

Hình ảnh kỷ niệm 5 năm thành lập trang tin www.caolaoha.com

Hình ảnh kỷ niệm 5 năm thành lập trang tin www.caolaoha.com của tác giả Nguyễn Chung Quý

22:46 - 02/11/2015

Hình ảnh kỷ niệm 5 năm thành lập trang tin www.caolaoha.com

Hình ảnh kỷ niệm 5 năm thành lập trang tin www.caolaoha.com của tác giả Lê Chiêu Phùng

16:26 - 02/11/2015

Phát biểu của anh Lê Quang Nho, Bí thư Đảng uỷ xã Hạ Trạch

Bài phát biểu của đồng chí Lê Quang Nho – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã nhân kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập Caolaoha.com

16:22 - 02/11/2015

Phát biểu của anh Lưu Văn Tác, Chủ tịch UBND xã tại buổi lễ kỷ niệm 5 năm

Phát biểu của anh Lưu Văn Tác, Chủ tịch UBND xã tại buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập caolaoha.com

20:50 - 01/11/2015

Hình ảnh kỷ niệm 5 năm thành lập trang tin www.caolaoha.com

Hình ảnh kỷ niệm 5 năm thành lập trang tin www.caolaoha.com của anh Nguyễn Tiến Chung

20:14 - 01/11/2015

Phát biểu của anh Đặng Văn Quang tại lễ kỷ niệm 5 năm

Phát biểu của anh Đặng Văn Quang, đại diện cho toàn thể cộng tác viên xa quê nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập trang tin caolaoha.com

19:58 - 01/11/2015

Phát biểu của anh Nguyễn Chung Quý tại lễ kỷ niệm 5 năm

Bài phát biểu của anh Nguyễn Chung Quý, đại diện các cộng tác viên tại quê nhà nhân kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập caolaoha.com

Video clip