08:24 - 30/09/2018

Thông báo tin buồn

Gia đình ông Nguyễn Văn Huê thông báo tin buồn

14:28 - 26/09/2018

Lời cám ơn của gia đình cụ ông Lưu Văn Vạn

Lời cám ơn của gia đình cụ ông Lưu Văn Vạn

07:28 - 24/09/2018

Thông báo tin buồn

Ban liên lạc Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội cùng gia đình cụ ông Lưu Văn Vạn vô cùng thương tiếc báo tin

08:40 - 13/09/2018

Chia sẻ với một trường hợp đặc biệt khó khăn

Chia sẻ với một trường hợp đặc biệt khó khăn của gia đình chị Lưu Thị Hồng, thôn 2, xã Hạ Trạch

12:03 - 31/08/2018

Gia đnh Lưu Văn Hòa cần sự giúp đỡ

Gia đnh Lưu Văn Hòa cần sự giúp đỡ

22:05 - 11/07/2018

Thông báo tin buồn

Ban liên lạc Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin

08:53 - 06/07/2018

Thông báo tin buồn

Tin buồn cụ ông Lưu Văn Huynh, sinh năm 1941 tại xã Hạ Trạch đã từ trần

11:40 - 22/06/2018

Tin buồn

Thông báo tin buồn

Video clip