11:19 - 21/04/2017

Thông báo tin buồn

Thông báo tin buồn

13:59 - 11/04/2017

Thông báo tin buồn

Ban liên lạc Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội cùng gia đình vô cùng thương tiếc thông báo tin buồn

08:21 - 29/03/2017

Thông báo tin buồn

Thông báo tin buồn

10:32 - 25/03/2017

Thông báo tin buồn

Cao Lao Hạ, thông báo tin buồn

14:39 - 26/02/2017

Cái chết và nỗi đau buồn kéo dài

Cái chết và nỗi đau buồn kéo dài

08:11 - 20/02/2017

Một người con nặng tình với quê hương

Một người con nặng tình với quê hương

21:17 - 08/02/2017

Tấm lòng của người xa quê

Tấm lòng của người xa quê với Mầm non quê hương

09:52 - 06/02/2017

Văn khấn Ông Lê Quang Chủy

Bài văn khấn của gia đình tại ngày mãn tang 31/1/2017, tức mồng 4 tháng Giêng năm Đinh Dậu.

Video clip