23:16 - 12/03/2016

Khởi công tôn tạo nhà thờ Họ Nguyễn Văn

Hình ảnh lễ khởi công xây dựng lại nhà thờ Họ Nguyễn Văn làng Cao Lao Hạ

13:11 - 11/03/2016

Lễ hội tại đền thờ Nguyễn Xí

Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ hội tai đền thờ Nguyễn Xí.

14:50 - 09/03/2016

Danh sách con cháu Họ Lưu Quan ở Hà Nội

Danh sách con cháu Họ Lưu Quan tại Hà Nội và vùng phụ cận

20:14 - 07/03/2016

Họ Nguyễn đại tộc tại TP Đồng Hới gặp mặt đầu Xuân Bính Thân 2016

Bà con họ Nguyễn đại tộc xã Hạ Trạch tại TP Đồng Hới tổ chức gặp mặt đầu Xuân Bính Thân 2016

18:17 - 03/03/2016

Mời họp mặt họ Lưu Quan ở Hà Nội

Thư mời họp mặt con cháu họ Lưu Quan làng Cao Lao Hạ ở Hà Nội và vùng phụ cận đầu xuân Bính Thân 2016.

22:04 - 28/02/2016

Họ tộc Lê Chiêu tại TP Đồng Hới gặp mặt đầu Xuân Bính Thân

Bà con họ tộc Lê Chiêu xã Hạ Trạch tại TP Đồng Hới tổ chức gặp mặt đầu Xuân Bính Thân

05:56 - 26/02/2016

Thư của bác Nguyễn Văn Nhỏ, trưởng họ Nguyễn

Thư kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn của bác trưởng họ Nguyễn Văn Nhỏ

19:47 - 23/02/2016

Thông báo của họ Lê Chiêu ở Đồng Hới

Ban Liên lạc họ tộc Lê Chiêu tại Đồng Hới mời gặp mặt Xuân Bính Thân 2016

Video clip