12:46 - 05/09/2015

Lễ cúng rằm tháng 7 tại chùa Cao Lao Tự năm 2015

Lễ cúng rằm tháng 7 tại chùa Cao Lao Tự năm 2015 và làm bàn thờ 24 dòng họ

14:04 - 03/09/2015

Cử hành Lễ cúng rằm - Lễ báo Hiếu Vu lan tại Cao Lao Tự năm 2015

Tổng hợp tin và ảnh về cử hành Lễ cúng rằm - Lễ báo Hiếu mùa Vu lan 2015 tại Cao Lao Tự

07:04 - 28/08/2015

Thông báo giao hữu bóng đá

Giao hữu đá bóng mừng ngày Quốc Khánh 2-9 của thanh niên 2 xã Hạ Trạch và Mỹ Trạch đang sống, làm việc và học tập tại Tp. HCM và vùng lân cận

10:32 - 25/08/2015

Rằm tháng Bảy năm 2015 tại chùa Cao Lao Tự

Tin và ảnh về chùa Cao Lao Tự chuẩn bị hành lễ ngày Rằm tháng Bảy của anh Nguyễn Xuân Văn

16:20 - 24/08/2015

Thông báo Lễ cúng rằm tháng 7 năm 2015

Thông báo của Ban liên lạc đồng hương Cao Lao Hạ

08:20 - 24/08/2015

Báo cáo hoàn thành công việc xây dựng tại chùa Cao Lao Tự

Báo cáo hoàn thành công việc và quyết toán kinh phí xây dựng tại chùa Cao Lao Tự

13:23 - 18/08/2015

Ban chấp hành mới của Hội đồng hương Cao Lao Tế

Biên bản họp bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới của Hội Cao Lao Tế tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận

07:44 - 15/08/2015

Chi hội khuyến học họ Lưu Quan tại Đồng Hới tổ chức tổng kết năm học 2014-2015

Chi hội khuyến học họ Lưu Quan tại Đồng Hới, tổ chức tổng kết hoạt động và khen thưởng năm học 2014-2015

Video clip