15:27 - 11/08/2015

Hình ảnh làm đường và trồng cây lưu niệm tại chùa Cao Lao Tự

Tin và ảnh về làm đường và ngày hội trồng cây lưu niệm tại chùa Cao Lao Tự

22:34 - 25/07/2015

Họp Ban liên lạc Hội Đồng Hương Cao Lao Tương Tế

Giới thiệu những thông tin mới nhất về cuộc họp Ban liên lạc Hội Đồng Hương Cao Lao Tương Tế tại thành phố Hồ Chí Minh

08:38 - 07/06/2015

Cao Lao Tự - Địa chỉ kết nối bà con Hạ Trạch xa quê

Cao Lao Tự - Địa chỉ gặp gỡ kết nối nghĩa tình Cao lao tại miền Đông nam bộ

22:10 - 01/06/2015

Thông báo cúng Lễ Phật Đản tại chùa Cao Lao Tự

Thông báo của Ban Liên Lạc Đồng Hương Cao Lao Hạ Tại Khu vực Nam bộ

17:11 - 27/05/2015

Lễ Tổng Kết năm học 2014 – 2015 của trường THPT Đào Duy Từ

Lễ Tổng Kết năm học 2014 – 2015 của trường THPT Đào Duy Từ

00:33 - 11/05/2015

Gặp mặt Hội tuổi Tý làng Cao Lao Hạ năm 2015

Tin và ảnh về buổi gặp mặt Hội tuổi Tý làng Cao Lao Hạ năm 2015 do anh Cảnh Giang thực hiện

13:11 - 28/03/2015

Hình ảnh gặp mặt đầu năm của Hội đồng hương Cao Lao Hạ tại TP.HCM

Hình ảnh gặp mặt đầu năm của Hội đồng hương Cao Lao Hạ tại TP.HCM

20:21 - 22/03/2015

Hình ảnh gặp mặt đầu xuân 2015 của đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

Ảnh do anh Đặng Văn Quang thực hiện

Video clip