00:13 - 08/04/2014

Giao giữa bóng đá xã Hạ Trạch và Mỹ Trạch tại Tp. HCM

Tin về giao giữa bóng đá thanh niên hai xã Hạ Trạch và Mỹ Trạch tại Tp. HCM

18:41 - 26/02/2014

Họp mặt đầu năm và Lễ cúng rằm tháng Giêng

Họp mặt đầu năm và Lễ cúng rằm tháng Giêng tại chùa Cao Lao Tự, Tp. Hồ Chí Minh

00:05 - 25/02/2014

Hội đồng Hạ Trạch tại Đồng Hới gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014

Tin và ảnh hội đồng Hạ Trạch tại Đồng Hới gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014

18:58 - 23/02/2014

Hội đồng Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014

Nội dung và một số hình ảnh hội đồng Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014

09:06 - 20/02/2014

Quy ước của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Quảng Trị

Hội đồng hương Hạ Trạch tại Quảng Trị gặp mặt đầu xuân và ban hành Quy ước của Hội đồng hương

22:01 - 17/02/2014

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Danh sách và địa chỉ đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội, số liệu tính đến ngày 10/4/2013

15:04 - 17/02/2014

Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới đầu xuân Giáp Ngọ 2014

Mời họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014 của Hội đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới

10:37 - 16/02/2014

Mời họp đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Thư mời họp đầu xuận Giáp Ngọ 2014 của đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội và vùng lân cận

Video clip