07:59 - 20/02/2017

Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu Xuân Đinh Dậu

Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu Xuân Đinh Dậu

07:49 - 20/02/2017

Hội đồng hương Hạ Trạch tại TP Đồng Hới Gặp mặt đầu Xuân

Hội đồng hương Hạ Trạch tại TP Đồng Hới Gặp mặt đầu Xuân

07:31 - 17/02/2017

Thông báo mời gặp mặt đầu xuân

Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới gặp mặt đầu xuân

19:17 - 13/02/2017

Mời họp mặt đầu năm 2017 đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Thư mời họp đầu xuận Đinh Dậu 2017 của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội và vùng lân cận

15:44 - 11/02/2017

Thông báo mời gặp mặt đầu xuân

Câu lạc bộ Hương sắc Cao Lao thông báo gặp mặt đầu xuân

13:42 - 10/02/2017

Thông báo mời gặp mặt đầu xuân

Thông báo mời họp mặt đầu xuân Đinh Dậu của Hội đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội

23:22 - 06/02/2017

Thông báo cúng rằm tháng Giêng năm 2017

Thông báo của Ban liên lạc Hội đồng hương Cao Lao Hạ tại khu vực Nam Bộ

14:13 - 24/12/2016

Thông báo giao hữu bóng đá

Giao hữu bóng đá giữa thanh niên của 2 xã đang sống, học tập và làm việc tại Tp.HCM và vùng lân cận.

Video clip