10:09 - 26/01/2022

Thư chúc mừng năm mới

Thư chúc mừng năm mới của UBND xã Hạ Trạch

06:23 - 25/01/2022

Khánh thành cổng xóm 12

Tin và ảnh về lễ khánh thành cổng xóm 12, làng Cao Lao Hạ

20:15 - 11/01/2022

Thư kêu gọi

Thư của UBND, UBMTTQVN xã Hạ Trạch kêu gọi hỗ trợ các hộ nghèo, các có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón năm mới 2022  

07:04 - 11/01/2022

Hội cựu giáo chức tổng kết công tác năm 2021

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý về hội nghị của Hội cựu giáo chức xã Hạ Trạch tổng kết năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

07:34 - 25/12/2021

Quy định mới về thu gom rác thải

Thông tin của anh Nguyễn Chung Quý về những thay đổi về hình thức, địa điểm, thời gian thu gom rác thải trên địa bàn xã

15:10 - 14/12/2021

Công văn của UBND xã Hạ Trạch về phòng chống Covid 19

Công văn của UBND xã Hạ Trạch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà

07:58 - 08/12/2021

Tình hình dịch bệnh tại Hạ Trạch

Thông tin về tình hình dịch bệnh Covid - 19 tại Hạ Trạch trong những ngày gần đây

11:42 - 25/11/2021

Thông báo khẩn của UBND xã Hạ Trạch

Thông báo khẩn của UBND xã Hạ Trachjveef việc tìm người có liên quan đến ca bệnh Lê Thị Thiết

Video clip